Welke eisen gelden bij vordering tot naleving van cao door werknemersorganisatie?

Welke eisen gelden bij vordering tot naleving van cao door werknemersorganisatie?

1 april 2021
Kan toewijzing van een vordering van een werknemersorganisatie (in casu een vakbond) jegens een werknemer tot nakoming van cao-verplichtingen alleen betrekking hebben op werknemers die daarop aanspraak kunnen en willen maken? Die vraag beantwoordt de Hoge Raad.