Hoge Raad over procesbelang huurders bij rechtsmiddelen tegen WOZ-waarde

Hoge Raad over procesbelang huurders bij rechtsmiddelen tegen WOZ-waarde

10 juni 2020

De WOZ-waarde wordt voor steeds meer doeleinden gebruikt, sinds een paar jaar ook voor het bepalen van de maximale huurprijs. Sindsdien kunnen huurders bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. Veel gemeenten stelden zich echter op het standpunt dat een huurder niet altijd belang heeft bij een lagere WOZ-waarde. Als de huurder niet kon aantonen dat er een direct belang was werd het bezwaarschrift niet in behandeling genomen (niet-ontvankelijk verklaard).

De Hoge Raad oordeelt dat huurders die rechtsmiddelen aanwenden tegen een WOZ-beschikking die zij van de gemeente ontvangen, zonder meer ontvankelijk zijn. X is bewoner van een woning die wordt gehuurd door zijn bv en aan X ter beschikking wordt gesteld. In geschil is of de heffingsambtenaar het bezwaar van X tegen de WOZ-beschikking van de woning terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard wegens het ontbreken van belang. Hoge Raad over procesbelang huurders bij rechtsmiddelen tegen WOZ-waarde

De Hoge Raad oordeelt dat ook huurders zonder meer ontvankelijk zijn als ze rechtsmiddelen aanwenden tegen een WOZ-beschikking die ze van de gemeente ontvangen. De rechtbank heeft geoordeeld dat de WOZ-waarde voor huurder X geen basis vormt voor een aan hem opgelegde gemeentelijke heffing, en dat de op de WOZ-waarde gebaseerde bijtelling bij het inkomen voor de inkomstenbelasting niet is gebaseerd op enige wettelijke bepaling. Daarom is het bezwaar terecht niet-ontvankelijk verklaard, aldus de rechtbank. De Hoge Raad is het hiermee niet eens. De raad legt uit dat gemeenten niet verplicht zijn om een WOZ-beschikking te sturen aan huurders die hierbij geen belang hebben. Als een huurder echter wel een beschikking krijgt van de gemeente wordt hij geacht hierbij belang te hebben (HR 20 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2656). Het voorgaande betekent dat de heffingsambtenaar het bezwaar van X ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard.

[Bron Uitspraak]

Vastgoed / Verhuurder

We adviseren uiteraard als huurder maar ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen. Uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten helpt u hierbij.

 

Wij helpen u met:

  • juridisch Advies
  • Contracten
  • Conflict
Neem contact op  010-4777755 , wij zijn er voor u!
In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst, ontslag, dreigende faillissementen  tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen met werknemers, de vakbond tot het voeren van procedures.Avinci Advocaten blijft tijdens deze coronacrisis zo goed mogelijk operationeel en wil u met raad en daad terzijde staan – samen zijn we sterk! Be safe, tot snel.

Hoge Raad over procesbelang huurders bij rechtsmiddelen tegen WOZ-waarde bron Recht.nl, Taxence, Previcus vastgoed – bron Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie met bronnen uit Recht.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.