Aanbesteden van bouwteamovereenkomsten

Aanbesteden van bouwteamovereenkomsten

12 februari 2021
Veel inkopers worstelen met het aanbesteden van bouwteamovereenkomsten en andere ’tweefasen-aanbestedingen’. Is het rechtmatig om in een aanbesteding naast de ‘bouwteamfase’ ook al de realisatiefase te betrekken, terwijl voor de realisatiefase nog geen prijs kan worden uitgevraagd? En hoe waarborg je dat de opdracht wordt gegund aan de inschrijver die voor de gehele opdracht de beste prijs-/kwaliteitverhouding levert?

In dit vonnis oordeelt de voorzieningenrechter dat het aanbesteden van dergelijke overeenkomsten, uitgaande van een gefaseerde verstrekking van de opdracht, niet in strijd lijkt met de aanbestedingsbeginselen—en evenmin een vrijbrief tot strategisch inschrijven hoeft te geven. Lees hier verder: