Werkgever mag loonsverhoging uitstellen wegens corona

Werkgever mag loonsverhoging uitstellen wegens corona

1 mei 2021
Werkgever mag loonsverhoging uitstellen wegens corona

Een werkgever nam verschillende maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. De rechtbank oordeelt dat er voor uitstel van loonsverhoging een zwaarwegend belang is. Met betrekking tot de opbouw van vakantiedagen en het verplicht opnemen daarvan, ligt dit anders.