Waaraan moet een bewijsaanbod in hoger beroep voldoen?

Waaraan moet een bewijsaanbod in hoger beroep voldoen?

15 oktober 2020

 

Heel vaak wordt, veelal aan het slot van een processtuk, volstaan met een in algemene bewoordingen vervat aanbod, in de trant van: ‘Eiser biedt aan al zijn stellingen door alle wettelijke middelen, in het bijzonder door middel van getuigen, te bewijzen.’ Is dat voldoende? Niet echt (of beter gezegd: echt niet). De Hoge Raad heeft in 2004 in niet mis te verstane bewoordingen aangegeven waaraan een aanbod tot (getuigen)bewijs, zeker in hoger beroep, moet voldoen, wil het terzake dienend zijn. Waaraan moet een bewijsaanbod (in hoger beroep) voldoen?

De scheidslijn tussen enerzijds het aanmerken van een bewijsaanbod als niet terzake dienend en anderzijds een verboden prognose omtrent de waardering van de getuigenverklaringen, is niet altijd eenvoudig te trekken. Een aanbod is niet terzake dienend voor zover de te bewijzen aangeboden feiten en omstandigheden, indien bewezen geacht, niet van invloed zijn op de te nemen beslissing. Indien de rechter evenwel aan een bewijsaanbod voorbijgaat op basis van zijn inschatting dat wat de getuigen zullen verklaren, van onvoldoende gewicht zal zijn om de gestelde feiten en omstandigheden bewezen te achten, is er sprake van een verboden prognose.

Aan een bewijsplicht gaat stelplicht vooraf: De verplichting van een procespartij om voldoende feiten in een rechtszaak naar voren te brengen om zijn eis of vordering te onderbouwen.Veel partijen voldoen niet aan hun stelplicht. Wil je bewijs leveren door middel van geschrift, breng dit dan ok in het geding en vergeet daarbij niet te melden waarom een stuk relevant is, de wederpartij moet zich naar behoren kunnen verweren. Bewaar het bewijsaanbod niet tot het slot van het processtuk maar doe dat telkens op de plaats waar men feiten stelt en aangeeft hoe dit bewijs te leveren.

In het Wetboek van Strafrecht zijn de regels vastgelegd die bepalen welke gedragingen strafbaar zijn en welke straf daarvoor kan worden gegeven. De regels omtrent opsporing, berechting en vervolging van strafbare feiten zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten strafbare feiten, namelijk overtredingen en misdrijven. Een overtreding is een relatief licht strafbaar feit zoals openbare dronkenschap. Misdrijven zijn de ernstigere strafbare feiten zoals diefstal, mishandeling en moord.

Help! Ik heb een dagvaarding ontvangen, wat nu?

Het is mogelijk dat u zich niet aan de regels heeft gehouden en dus een strafbaar feit heeft pleegt. Het is dan mogelijk dat u voor de rechter moet verschijnen en dus een verdachte bent van een strafbaar feit. Wanneer u een dagvaarding heeft gekregen is het belangrijk om zo snel mogelijk een strafrechtadvocaat in te schakelen. De advocaat kan u vervolgens adviseren over de verdere verloop van uw zaak en u wijzen op uw rechten en plichten als verdachte. Ook is het mogelijk dat uw advocaat aanwezig is bij eventuele verhoren bij de politie. U kunt in vertrouwen uw verhaal doen aan uw advocaat omdat hij gebonden is aan zijn beroepsgeheim. U hoeft dus niet bang te zijn dat uw verhaal op straat terecht komt. Kortom, hoe eerder u aan de bel trekt, hoe beter de advocaat zich kan voorbereiden op een zorgvuldige en grondige verdediging van uw strafzaak.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Onze strafrechtadvocaten bieden u uitstekende juridische bijstand en zijn als geen ander op de hoogte van alle aspecten in het strafrecht. Wij behandelen alle voorkomende zaken zoals openlijke geweldpleging, diefstal, bedreiging en belediging, maar ook zwaardere zaken zoals moord, doodslag of verkrachting. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor zaken die vallen onder het bijzonder strafrecht zoals de Opiumwet en Verkeersstrafrecht. Iedere strafzaak, groot of klein, vormt een uitdaging om te verdedigen.

Vanuit ons goed bereikbare en centraal gelegen kantoor in Rotterdam staan wij u graag bij. U kunt rekenen op vakkundige begeleiding en persoonlijke ondersteuning. Discretie is uiteraard gegarandeerd.

 Heeft u een dagvaarding ontvangen? Neem dan direct contact met ons op!

Wij helpen u met:

  • juridisch Advies
  • Contracten
  • Conflict
Neem contact op  010-4777755 , wij zijn er voor u!
In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst, ontslag, dreigende faillissementen  tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen met werknemers, de vakbond tot het voeren van procedures.Avinci Advocaten blijft tijdens deze coronacrisis zo goed mogelijk operationeel en wil u met raad en daad terzijde staan – samen zijn we sterk! Be safe, tot snel. 

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiële Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

 

Waaraan moet een bewijsaanbod (in hoger beroep) voldoen? Bron: recht.nl, advocatenblad