Meeste gescheiden vrouwen praten niet over verdeling pensioen

Meeste gescheiden vrouwen praten niet over verdeling pensioen

2 oktober 2020

Meeste gescheiden vrouwen praten niet over verdeling pensioen

Uit onderzoek is gebleken dat de verdeling van het pensioen bij echtscheiding een heikel punt is, zo ondervond Avinci Advocaten bij hun tak familierecht. Twee derde van de gescheiden vrouwen in Nederland praat tijdens de scheiding niet over het verdelen van het pensioen. Dit kan voor de vrouwen tot een flink pensioentekort leiden. Meeste gescheiden vrouwen praten niet over verdeling pensioen
Zo’n 45 procent van de gescheiden vrouwen denkt ten onrechte dat een scheiding geen invloed heeft op hun pensioen, blijkt uit een vrijdag gepubliceerd onderzoek van Motivaction dat in opdracht van Mijnpensioenoverzicht.nl is uitgevoerd.

Een scheiding heeft gevolgen voor het opgebouwde pensioen van beide partners. Een derde van de vrouwen is er niet van op de hoogte dat ze daar bij een scheiding iets over zouden moeten vastleggen. Verder blijkt dat een kwart van de ondervraagde vrouwen niet weet of zij tijdens hun huwelijk pensioen hebben opgebouwd. Avinci Advocaten heeft voor echtscheidingen een aparte specialisatie opgericht: de website Evhtgescheiden.nl die dit soort vragen over pensioen, verdeling, gemeenschap van goederen, een eigen bedrijf, nabestaanden pensioen of aanspraak ouderdomspensioenrechten behandelt.

Scheiden, een checklist!

Meeste gescheiden vrouwen praten niet over verdeling pensioen

Eigen onderneming – pensioen in eigen beheer

U kunt als directeur-grootaandeelhouder van uw BV uw pensioen in eigen beheer opbouwen. Daar zitten voor- en nadelen aan. Als u ervoor gekozen heeft het pensioen in eigen beheer op te bouwen, houdt dit in dat u op de balans van uw onderneming een reservering voor uw pensioen opneemt.

Scheiden en pensioen in eigen beheer
Het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen in eigen beheer zult u met uw ex-partner moeten delen wanneer jullie uit elkaar gaan. Tenzij in de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd dat dit pensioen buiten de verdeling valt of u samen andere afspraken maakt. Het ligt voor de hand dat uw ex-partner voor zijn of haar pensioen niet afhankelijk wil zijn van de toekomstige ontwikkelingen van uw bedrijf en de door de Pensioen-BV behaalde beleggingsresultaten. Vandaar dat vaak gevraagd wordt om het pensioen voor de ex-partner af te storten bij een verzekeraar.

De reservering op de balans is niet altijd een reëel gevulde spaarpot. Vaak is het geld gebruikt in het bedrijf, bijvoorbeeld voor investeringen. Het kan dus heel lastig zijn om ineens een flink bedrag bij een verzekeraar te moeten afstorten.

Meeste gescheiden vrouwen praten niet over verdeling pensioen

Waardering pensioen in eigen beheer
Daarnaast is het nog de vraag welk bedrag moet worden afgestort bij de pensioenverzekeraar. Het nemen van de helft van de reservering is niet toereikend. Aan de hand van de pensioenbrief en de pensioenberekening is te berekenen welk bedrag afgestort moet worden.

Wat nu als het geld niet in de onderneming aanwezig is
Als de BV de middelen niet heeft om af te storten en niet aan geld kan komen, kunnen andere afspraken gemaakt worden tussen de partners. Bijvoorbeeld dat afstorting op een later tijdstip plaatsvindt. Of dat het pensioen wordt verrekend met een lijfrente of ander vermogen. De Scheidingsplanner kan u adviseren wat in uw geval de beste oplossing is voor beide partners.

Het is waarschijnlijk niet het eerste waar u aan denkt, maar ook uw pensioen moet u bij een echtscheiding goed regelen. In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen.

Scheiden, een checklist!
Steeds meer scheidingen bij 65-plussers

Aanspraak ouderdomspensioenrechten partner
Uw rechten zijn vastgelegd in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wet VPS). Het komt hier op neer dat er wettelijk altijd aanspraak bestaat op een deel van de pensioenrechten van de ander. Regelt u niets met elkaar dan is de wet van toepassing. Een andere mogelijkheid is om over en weer geheel af te zien van elkaars pensioenrechten. Dat kan bijvoorbeeld de praktische oplossing zijn als u allebei een gelijkwaardige pensioenregeling heeft. De pensioenuitvoerder kan het te verdelen ouderdomspensioen rechtstreeks uitkeren aan u en uw ex-partner. Daarvoor is nodig dat u de pensioenuitvoerder informeert over uw echtscheiding. U moet dat doen binnen twee jaar na de scheiding met een speciaal daarvoor bestemd formulier.
Als u getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden kan uw situatie anders zijn. De mogelijkheid bestaat dat er in de huwelijkse voorwaarden iets anders bepaald is over de pensioenrechten. Bij echtscheidingen op of na 1 mei 1995 wordt het pensioen altijd verdeeld, dus ook bij koude uitsluiting, tenzij de Wet VPS expliciet niet van toepassing wordt verklaard in de huwelijkse voorwaarden of scheidingsconvenant. Bent u tussen 27 november 1981 en 1 mei 1995 gescheiden en is de koude uitsluiting overeengekomen dan is het pensioen niet verdeeld.

Nabestaandenpensioen
Het nabestaandenpensioen is het pensioen dat iemand zelf opgebouwd heeft en zo uitgebreid mogelijk heeft kunnen maken als hij of zij wilde. Het is persoonsgebonden en hoeft daarom niet verdeeld te worden. Hier kunt u dus geen aanspraak op maken als u gaat scheiden.
Pensioenen zijn altijd lastig. Er zijn veel regels waar u rekening mee moet houden. Laat u hierover goed door uw advocaat informeren!
Meeste gescheiden vrouwen praten niet over verdeling pensioen
Verontrustend

Voorzitter Josine Westerbeek-Huitink van Mijnpensioenoverzicht.nl noemt de onderzoeksresultaten “zeer verontrustende cijfers”. “Vrouwen denken veel te weinig na over pensioen”, stelt Westerbeek-Huitink.

“Meestal worden er bij een scheiding wel duidelijke afspraken gemaakt over alimentatie, kinderen, huis en bezittingen. Maar pensioen is ook een heel belangrijk onderwerp dat veel te vaak vergeten wordt.”

Meeste gescheiden vrouwen praten niet over verdeling pensioen

Als de vrouwen niet binnen twee jaar aan de pensioenuitvoerder melden dat ze gescheiden zijn, verloopt de uitbetaling niet meer automatisch via de pensioenuitvoerder.

Het recht op hun deel van het pensioen vervalt niet. Maar wie na twee jaar aanspraak wil maken op het opgebouwde pensioen van de ex-partner, moet de ex-partner vragen het pensioen op de ingangsdatum uit te betalen.

“Dat contact kan onprettig zijn. Deze procedure verloopt bovendien regelmatig via de kantonrechter”, aldus Mijnpensioenoverzicht.nl. De organisatie stelt dat lang niet iedereen weet dat het recht op pensioenverdeling bestaat.

“Als niemand je daarop wijst, kan dit financiële gevolgen hebben. Met in het ergste geval een flink lager pensioen dan waar je recht op hebt.

Volgens de wet heeft een voormalige partner bij een scheiding recht op de helft van het tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde pensioen van de ex-partner.

Overigens is het voor scheidende stellen mogelijk om afwijkende afspraken te maken in een echtscheidingsconvenant. Ze kunnen bijvoorbeeld een andere verdeling kiezen of afstand doen van het recht op pensioen van de ex-partner.

Stichting Pensioenregister, de organisatie achter Mijnpensioenoverzicht.nl, is een initiatief van Nederlandse pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Meeste gescheiden vrouwen praten niet over verdeling pensioen

Eigen onderneming – pensioen in eigen beheer

U kunt als directeur-grootaandeelhouder van uw BV uw pensioen in eigen beheer opbouwen. Daar zitten voor- en nadelen aan. Als u ervoor gekozen heeft het pensioen in eigen beheer op te bouwen, houdt dit in dat u op de balans van uw onderneming een reservering voor uw pensioen opneemt.

Scheiden en pensioen in eigen beheer
Het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen in eigen beheer zult u met uw ex-partner moeten delen wanneer jullie uit elkaar gaan. Tenzij in de huwelijkse voorwaarden is vastgelegd dat dit pensioen buiten de verdeling valt of u samen andere afspraken maakt. Het ligt voor de hand dat uw ex-partner voor zijn of haar pensioen niet afhankelijk wil zijn van de toekomstige ontwikkelingen van uw bedrijf en de door de Pensioen-BV behaalde beleggingsresultaten. Vandaar dat vaak gevraagd wordt om het pensioen voor de ex-partner af te storten bij een verzekeraar.

De reservering op de balans is niet altijd een reëel gevulde spaarpot. Vaak is het geld gebruikt in het bedrijf, bijvoorbeeld voor investeringen. Het kan dus heel lastig zijn om ineens een flink bedrag bij een verzekeraar te moeten afstorten.

Waardering pensioen in eigen beheer
Daarnaast is het nog de vraag welk bedrag moet worden afgestort bij de pensioenverzekeraar. Het nemen van de helft van de reservering is niet toereikend. Aan de hand van de pensioenbrief en de pensioenberekening is te berekenen welk bedrag afgestort moet worden.

Meeste gescheiden vrouwen praten niet over verdeling pensioen

Wat nu als het geld niet in de onderneming aanwezig is?

Als de BV de middelen niet heeft om af te storten en niet aan geld kan komen, kunnen andere afspraken gemaakt worden tussen de partners. Bijvoorbeeld dat afstorting op een later tijdstip plaatsvindt. Of dat het pensioen wordt verrekend met een lijfrente of ander vermogen. De Scheidingsplanner kan u adviseren wat in uw geval de beste oplossing is voor beide partners.
Meeste gescheiden vrouwen praten niet over verdeling pensioen

Wilt u weten wat het voor u betekent en waar u recht op heeft? Neem dan snel contact op met onze specialiste:

Petra Ellenbroek

Echtgescheiden – Avinci Advocaten
Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
t: 010 – 4777755
f: 010 – 4780909
e: info@echtgescheiden.nl

Bron: Meeste gescheiden vrouwen praten niet over verdeling pensioen door: NU.nl en Echtgescheiden.nl, Mijnpensioenoverzicht.nl, motivication.

Meeste gescheiden vrouwen praten niet over verdeling pensioen