Minimale dagelijkse rusttijd van toepassing per werknemer: niet per arbeidsovereenkomst

Minimale dagelijkse rusttijd van toepassing per werknemer: niet per arbeidsovereenkomst

4 april 2021
Wanneer een werknemer met dezelfde werkgever meerdere arbeidsovereenkomsten heeft gesloten, is de minimale dagelijkse rusttijd uit de EU-Arbeidstijdenrichtlijn van toepassing op al deze overeenkomsten gezamenlijk en niet op elk van die overeenkomsten afzonderlijk.