Nadeelcompensatie bij wegopbreking of infrastructurele maatregelen

Nadeelcompensatie bij wegopbreking of infrastructurele maatregelen

6 augustus 2018

Als men tegenwoordig een grote stad inrijdt, zijn compleet opgebroken wegen (met het grootste voorbeeld natuurlijk de Noord/Zuidlijn in Amsterdam), afgesloten wegen (denk aan de Coolsingel, Rotterdam) of het tijdelijk afsluiten van bruggen, tunnels (Maastunnel, Botlekbrug in Rotterdam) aan de orde van de dag. Indien een bedrijf hierdoor verhoudingsgewijs erg zwaar wordt getroffen, dan kan recht op schadevergoeding (oftewel nadeelcompensatie) ontstaan.
Nadeelcompensatie bij wegopbreking of infrastructurele maatregelen voor ondernemers is redelijk nieuw want hiervoor was de overheid niet coulant naar gedupeerden toe. Het was voor TLN en VNO-NCW genoeg reden om stevig aan de bel te trekken bij de verantwoordelijke minister, die erkende dat de uitkomsten van nadeelcompensatieverzoeken redelijk en voorspelbaar zouden moeten zijn en dat alles tegen acceptabele kosten. Minister Dekker (Rechtsbescherming) en minister Ollongren (BZK) hebben speciaal voor de Tweede Kamer de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen geschreven.

Je kunt hierbij denken aan winkels die tijdelijk ontoegankelijk worden door opgebroken wegen of transportbedrijven die moeten omrijden voor leveringen, het tijdelijk afsluiten van een weg, de uitvoering van een gemeentelijk bouwproject of het intrekken van een vergunning.De overheid hanteert sterk uiteenlopende regels voor het toekennen van een nadeelcompensatie in geval van opgebroken wegen, slechte bereikbaarheid of afgezette wegen maar daar is gelukkig verandering in gekomen.
Het eerste doel van deze handleiding is meer eenvoud en duidelijkheid te brengen in het veld van nadeelcompensatie. Daartoe introduceert de handleiding een relatief eenvoudige methode van berekening van nadeelcompensatie waarmee een snelle beoordeling van de kansen op succes mogelijk wordt. Indien deze methode door vele overheden wordt gehanteerd, leidt dat tot meer uniformiteit en krijgt men niet meer bij ieder bestuursorgaan met een ander systeem te maken. Niet minder belangrijk is het tweede doel: het benadrukken van het belang van vroegtijdig contact tussen overheid en belanghebbenden bij (voorgenomen) infrastructurele maatregelen. In de praktijk blijkt dat met tijdig contact en goed overleg veel hinder en schade kan worden voorkomen. Een bedrijf dat tevoren weet wat er gaat gebeuren, kan op tijd maatregelen nemen. Een overheid die in contact staat met de betrokken bedrijven kan schade voorkomen, door bijvoorbeeld een drukke winkelstraat niet in december open te laten breken, maar in een rustiger periode.
Deze Handleiding beschrijft een nieuwe methode waarmee overheden kunnen vaststellen of burgers of bedrijven in aanmerking komen voor een financiële vergoeding bij tijdelijke inkomensschade door een infrastructurele maatregel, zoals wegwerkzaamheden. Gezien grote verschillen in de uitvoeringspraktijk was hier vraag naar.

Niet eenvoudig
In de praktijk is het niet eenvoudig te bepalen of een bedrijf in aanmerking komt voor nadeelcompensatie. Overheden hanteren sterk uiteenlopende regels voor het toekennen van nadeelcompensatie, of hebben hiervoor soms in het geheel geen beleid. Veel overheden hanteren bij de invulling van het normaal maatschappelijk risico bovendien een hoge omzetdrempel (15% van de jaaromzet), waardoor ondernemingen nauwelijks in aanmerking komen voor schadevergoeding bij tijdelijke infrastructurele werken.
Uitvoerig beschreven
Inmiddels is deze handleiding gepubliceerd en hier te downloaden. Daarin zijn de bijzondere aspecten (kostenkarakteristieken) uitvoerig beschreven en aangevuld met een rekenvoorbeeld. Helder is dat de handleiding zijn waarde in de praktijk nog moet bewijzen. Daarom zal de handleiding over 2 jaar worden geëvalueerd, door overheid en met belanghebbenden, om na te gaan in hoeverre de handleiding eventueel aanpassing behoeft.
Avinci Advocaten heeft ook een tak consulting voor lagere en hogere overheidsinstellingen, semi publieke rechterlijke instellingen. Bent u ondernemer en heeft u schade geleden als gevolg van een maatregel van de overheid?
Dan kunnen wij bemiddelen, zeker als het in combinatie is met geleden schade aan uw winkel, vastgoed of onderneming. U kunt dan denken aan opgebroken wegen, afgesloten wegen, moeilijke bereikbaarheid of andere maatregelen waar u schade onder lijdt. Avinci Advocaten in Rotterdam heeft goede contacten met de gemeente en heeft veel ervaring met onderhandelen en voor beide partijen om tot een goede deal te komen naar ieders tevredenheid. Avinci Advocaten winnen hun zaken in de rechtbank en zijn zeer gedreven de uiterste compensatie voor hun client te bereiken door out of the box te denken en te handelen. U kunt ter inzage de handleiding hier lezen of bij ons op kantoor komen om uw zaak te bespreken. Er moet dan sprake zijn van schade die aantoonbaar is ontstaan, de schade moet onevenredig zijn en de schade moet niet voorzienbaar zijn geweest en de schade mag niet op een andere wijze zijn vergoed. Nadeelcompensatie is een vergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden.
Nadeelcompensatie bij wegopbreking of infrastructurele maatregelen.

English:
Avinci law is specialised in consulting government and Dutch communities and municipalities and has wide experience in consulting European Parliament in Brussels, Government of Aruba and embassy and consulates in The Hague.
If you are looking for a consultant specialised in governmental issues, Government Agencies or Judicial Institutions please don’t hesitate to contact us and ask for Mr. Hansen.
Avinci Advocaten heeft zich gespecialiseerd in vastgoed recht mbt de invoeringswet omgevingswet n deelt graag de laatste ontwikkelingen met u. Wij hebben ruime ervaring en expertise op gebied van aankoop en verkoop van onroerend goed, opstellen van verkoop- of huurcontracten, ontwikkelen van projecten, bouw van nieuw onroerend goed en met financiering of het adviseren over interessante constructies op gebied van (bedrijfsmatig) onroerend goed