Overzicht wijzigingen in het beslag- en executierecht per 1 april 2021

Overzicht wijzigingen in het beslag- en executierecht per 1 april 2021

29 maart 2021
Overzicht wijzigingen in het beslag- en executierecht per 1 april 2021

De inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot herziening van het beslag- en executierecht vond plaats tussen 1 oktober 2020 en 1 april 2021. Een overzicht van de wijzigingen. Lees hier verder: