Beroep op i-grond slaagt niet

Beroep op i-grond slaagt niet

13 maart 2020

Beroep op i-grond slaagt niet

De cumulatiegrond houdt in dat ook ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan volgen als sprake is van een combinatie van twee of meer ‘niet voldragen’ ontslaggronden. De combinatie van ontslaggronden moet wel zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst in stand te laten. Het was wachten op de eerste uitspraak waarin de rechter zich over de i-grond zou buigen.

Een verpakkingsbedrijf dat een teamleider wilde ontslaan op basis van de i-grond is daar niet in geslaagd. De rechter ziet geen enkele voldragen ontslaggrond en concludeert dat er ook geen sprake is van voldoende bewezen cumulatie van ontslaggronden.

Een teamleider bij het verpakkingsbedrijf wordt in 2009 en 2010 verweten dat hij agressief communiceert. In 2015 wordt in zijn personeelsdossier op verzoek van de politie het telefoonnummer van de teamleider toegevoegd. Waarom wordt niet duidelijk. In 2018 ontvangt de teamleider een officiële waarschuwing als hij niet komt opdagen tijdens een nachtdienst. Vervolgens blijkt begin 2019 dat een productielijn waarschijnlijk wordt gesaboteerd. Niet lang daarna ontvangt de teamleider weer een officiële waarschuwing, wegens agressief gedrag. Als hij zijn gedrag niet aanpast zal ontslag volgen.

Verwijtbaar handelen, disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie én cumulatie

Het verpakkingsbedrijf verzoekt de arbeidsovereenkomst met de teamleider te ontbinden. De belangrijkste reden hiervoor is verwijtbaar handelen (de e-grond). Als ontbinding op die grond niet wordt toegewezen, is er volgens de werkgever ook nog sprake van disfunctioneren (de d-grond), een verstoorde arbeidsverhouding (de g-grond) en/of een combinatie van omstandigheden die zodanig zijn dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (de i-grond). Er zou bovendien geen recht zijn op een transitievergoeding en er moet geen rekening worden gehouden met de wettelijke opzegtermijn.

Omdat de verschillende losse gronden in dit geval geen van alle zijn voldragen, zou er mogelijk een beroep kunnen worden gedaan op de cumulatiegrond. Die grond is bedoeld voor die gevallen ‘waarin voortzetting van het dienstverband in redelijkheid niet meer van de werkgever gevergd kan worden, waarbij de werkgever dat niet kan baseren op omstandigheden uit één enkelvoudige ontslaggrond, maar dit wel kan motiveren en onderbouwen met omstandigheden uit meerdere ontslaggronden samen’. Maar ook daar is hier geen sprake van. Het bedrijf heeft deze grond namelijk in het geheel niet toegelicht. Het is niet aan de kantonrechter om – wanneer iedere toelichting ontbreekt – de omstandigheden die zijn aangevoerd in het kader van de afzonderlijke ontslaggronden in het kader van de i-grond te verzamelen en zelfstandig te beoordelen of dat voldoende is voor een voldragen i-grond. Daar komt nog bij dat de kantonrechter heeft geoordeeld dat geen van de aan het verzoek ten grondslag gelegde afzonderlijke ontslaggronden voldragen is of zelfs maar bijna voldragen.

Natuurlijk denkt iedereen bij het woord arbeidsrecht onmiddellijk aan ontslag. Er worden inderdaad veel procedures gevoerd over beëindiging van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Dat kan omdat er een conflict is ontstaan, maar ook omdat de werkenemer niet (meer) aan het functieprofiel voldoet of omdat zijn arbeidsplaats door een reorganisatie komt te vervallen. De werkgever kan dan op verschillende juridische manieren een einde aan de arbeidsovereenkomst maken.

Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waarbij soms ook een “gouden handdruk” kan worden toegekend.Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? De werknemer wil part-time gaan werken maar de werkgever heeft liever één full-timer dan twee part-timers?

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures.

Bron: De arbeidsovereenkomst wordt niet ontbonden. Voor werkgevers een les: ook de i-grond moet goed worden toegelicht: recht.nl, salarisnet