Claims in de woningmarkt!

Claims in de woningmarkt!

18 oktober 2019

Avinci Advocaten geeft u in onderstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Stem, de Stentor, Vereniging Eigen Huis en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied: Claims in de woningmarkt!

Huisverkoop levert steeds vaker bonje op: ‘Goed onderzoek vooraf schiet erbij in’

Kopers van met name oude woningen leggen steeds vaker claims neer bij de verkopers om gebreken aan hun nieuwe woning te laten herstellen. Dat komt vooral omdat kopers in de overspannen woningmarkt snel toeslaan om het huis van hun keuze vooral maar niet te missen. Als er achter toch iets mis blijkt te zijn, is er geen geld meer om er zelf nog iets aan te doen.

,,Dan denken kopers: we gaan het op de verkopende partij proberen te verhalen’’, zegt Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis. Vereniging Eigen Huis krijgt tegenwoordig veel telefoontjes over het indienen van een claim bij de verkopende partij. Ook verschillende makelaars in Oost-Nederland zien dat er steeds vaker claims komen. ,,Dat was een paar jaar geleden echt anders‘’, signaleert De La Porte een trend. 

De woningmarkt is al tijden overspannen. Huizen worden voor topprijzen verkocht en voor bijna elke woning zijn meerdere serieuze gegadigden. Wie een droomhuis wil kopen, moet daarom hoog bieden en snel handelen. Het gevolg daarvan is dat er na de koop steeds vaker onenigheid ontstaat over gebreken aan het huis, zoals een lekkende dakgoot of rot onder de vloer.

Tegenvallers

En de overspannen woningmarkt is de oorzaak, denkt De la Porte. ,,Om een huis te krijgen, bieden mensen tegenwoordig heel erg hoog. Bijlenen is niet altijd meer mogelijk. Daardoor is het budget om tegenvallers, bij bijvoorbeeld een verbouwing, op te vangen, te klein. Dan stuiten ze op een slechte dakconstructie en dat loopt enorm in de papieren. En dan denken de kopers: we gaan het op de verkopende partij proberen te verhalen. Dat lukt overigens meestal niet. Soms wel. En soms wordt er geschikt.”

Om een huis te krijgen, bieden mensen tegenwoor­dig heel erg hoog. Daardoor is het budget om tegenval­lers op te vangen te klein

André de la Porte, Vereniging Eigen Huis

Daar komt bij dat kopers tegenwoordig lang niet altijd een bouwtechnisch rapport laten maken, zo merkt makelaar Edwin van Vilsteren van de gelijknamige zaak in Zwolle. Zo’n rapport, waarbij een deskundige alle gebreken netjes in kaart brengt en adviseert wat wanneer vervangen moet worden, kost enkele honderden euro’s. ,,Potentiële kopers zijn bang dat de koop niet doorgaat als ze eerst een rapport laten maken. Daardoor zien ze er van af.”

Veel concurrentie

Bram Kamphuis van Helder Makelaars in Deventer constateert ook dat kopers hun voorwaarden wat ,,laten vieren’’ bij een woningen met veel concurrentie. Na de verkoop komen kopers soms voor verrassingen te staan, met claims als gevolg. ,,Dat beeld herkennen we in Deventer absoluut. Geen voorwaarden opnemen klinkt voor de verkopers in eerste instantie als muziek in de oren. Het gevolg is dat ná de verkoop, bij bijvoorbeeld een lekkende dakgoot, vooral veel onduidelijkheid is. En dan komen er claims.’’ Voor Ten Hag Makelaarsgroep is dat herkenbaar , vertelt Myriam Wortelboer. ,,Vanwege grote concurrentie worden kopers minder nauwkeurig.’’

Geen voorwaar­den opnemen klinkt voor de verkopers in eerste instantie als muziek in de oren.

Bram Kamphuis, Helder Makelaars

Vereniging Eigen Huis stelt dat verkopers ‘geen gedoe’ willen. ,,Dus dan kiezen ze voor de bieding waarbij de koper aangeeft geen bouwtechnisch rapport te willen laten maken. Of in ieder geval uitkomsten van zo’n rapport niet als ontbindende factoren wil inzetten.” Het aantal bouwtechnische rapporten stijgt niet gelijk mee met het aantal verkopen van huizen. Daaruit concludeert de organisatie dat er procentueel gezien minder rapporten worden opgesteld.

Onwetenheid

Makelaar Arjan Buurman van Buurman Makelaardij zegt dat er ook in Apeldoorn veel aansprakelijkheidsclaims worden ingediend. ,,Niet alleen door de woningmarkt, maar ook omdat mensen steeds mondiger worden.” Volgens hem is er veel onwetendheid bij kopers en verkopers over gebreken. ,,Kopers denken bij alles wat er mis is in hun nieuwe woning: dat is een verborgen gebrek. Maar dat is lang niet altijd zo. Het maakt dan natuurlijk wel uit of je een huis in 1906 koopt, of een nieuwbouwwoning. Bij die laatste moet je er van uit gaan dat alles in orde is.”

Geen garanties

,,Claims komen bij koopwoningen kunnen allerlei achterliggende redenen hebben. Kopers moeten vooraf goed onderzoek verrichten, maar dat schiet er met de huidige woningmarkt wel eens bij in. En een koopovereenkomst biedt meestal geen garanties.  Veel discussies gaan over verborgen gebreken. Er zit bijvoorbeeld onopgemerkt asbest in een woning. Of de woning heeft een constructie die niet deugt. Dat zijn zaken die je aan de buitenkant niet gelijk ziet, maar die de eigenaar van een woning wel veel geld kunnen kosten. Mijn ervaring is dat dit de zaken zijn waarover achteraf de meeste claims worden ingediend. De vraag is altijd: had de verkoper kunnen weten dat de woning een gebrek heeft?’’

Lees ook meer in onderstaand artikel:

Vastgoedrecht en ruimtelijke ordening

Een aantal voorbeelden van claims die in de praktijk voorkomen: ,,In koopovereenkomsten staat soms een te hoog aantal vierkante meters beschreven. Het perceel blijkt dan kleiner te zijn. Er kan soms boktor in een dak zitten, waardoor een gebouw niet geschikt meer is als woonhuis. Lekkages in het dak zijn ook discussiepunten. Je kan het zo gek niet bedenken, of je kan er ruzie over maken. Volgens onze advocaten moeten kopers altijd goed onderzoek doen, goed doorvragen en een duidelijke koopovereenkomst sluiten. Heeft u vragen of een conflict? Stel uw vragen dan aan Arthur Hansen, hij is als advocaat gespecialiseerd in vastgoedrecht.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Stem, de Stentor, Vereniging Eigen Huis en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Heeft u andere vragen? Avinci Advocaten heeft voor ieder conflict of probleemgeval een aparte desk opgericht, bekijk deze andere sites ook:

Claims in de woningmarkt! Bron Recht.nl, de Stentor