Overtreding concurrentiebieding leidt tot boete 51.800 euro

Overtreding concurrentiebieding leidt tot boete 51.800 euro

20 april 2021

Uit deze uitspraak blijkt dat een werknemer weldegelijk aan een concurrentiebeding kan worden gehouden. De werknemer in kwestie bekleedde geen hoge of specialistische functie, maar werd toch gehouden aan een beding dat gold voor twee jaar én in heel Nederland. Dit biedt kansen voor werkgevers. De uitspraak biedt de mogelijkheid om na verloop van tijd alsnog een boete te kunnen vorderen. Het is dan wel belangrijk dat een werknemer eerder schriftelijk is gewezen op overtreding van het beding. Lees hier verder Overtreding concurrentiebieding leidt tot boete 51.800 euro: