Wat zijn de nieuwe regels inzake beslagvrije voet en de 5%-regel?

Wat zijn de nieuwe regels inzake beslagvrije voet en de 5%-regel?

29 juni 2020

Avinci Advocaten en Bedrijfsadvocaat zetten ism Dutch Debts Incasso de nieuwe regels inzake beslagvrije voet en de 5% regel voor u op een rijtje: 

Lees hier de laatste updates:

De huidige beslagvrije voet is gelijk aan 90% van de toepasselijke bijstandsnorm verhoogt met een deel van de huur, premie ziektekosten en kindgebonden budget. Het komt regelmatig voor dat bij mensen met een minimum inkomen de beslagvrije voet hoger is dan het inkomen waardoor er geen beslag- of verrekenruimte is. Dit kan bijvoorbeeld het geval bij:

  • hoge woonlasten;
  • een dure aanvullende zorgverzekering;
  • een bijstandsuitkering waarbij de kostendelersnorm wordt toegepast (de hoogste kostendelersnorm is gelijk aan de halve echtparennorm en dus altijd lager dan de beslagvrije voet);
  • een bijstandsuitkering bij jongeren tot 21 jaar (de beslagvrije voet is sinds 1 januari 2020 gelijk aan die van 21 jaar en ouder en sindsdien altijd hoger dan de bijstandsnorm).

Nieuwe beslagvrije voet: de 5%-regel

Na invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet zal er altijd sprake zijn van een beslag- of verrekenruimte. Bij een minimum inkomen is de minimale afdracht 5% van het inkomen dat je ontvangt. Het is een bewuste keus van de wetgever dat schulden moeten worden afgelost, ook al is het slechts met een klein bedrag.

Loonbeslag en beslagexploot

Komt uw werknemer zijn persoonlijke financiële verplichtingen niet na? Dan kan een gerechtsdeurwaarder beslag leggen op (een deel van) zijn loon. Dat heet loonbeslag. Hiervoor is een uitspraak van de rechter nodig. U bent als werkgever wettelijk verplicht aan dit loonbeslag mee te werken. U mag hiervoor geen kosten in rekening brengen bij uw werknemer.

De deurwaarder geeft u bij loonbeslag een kopie van de uitspraak van de rechter (vonnis) en een beslagexploot. Een beslagexploot is een officieel document. Daarin staat dat de deurwaarder loonbeslag legt op het salaris van uw werknemer. Vanaf dat moment moet u het loon dat onder het loonbeslag valt aan de deurwaarder betalen. U mag uw werknemer niet meer betalen dan de beslagvrije voet.

Beslagvrije voet

De gerechtsdeurwaarder kan geen beslag leggen op het hele salaris van uw werknemer. Een deel van zijn loon mag hij houden voor levensonderhoud en vaste lasten. Dat heet de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld.

De beslagvrije voet is het deel van de inkomsten of uitkering waarop een gerechtsdeurwaarder geen beslag mag leggen, zodat burgers met schulden voldoende geld overhouden om te kunnen voorzien in hun primaire levensbehoeften. De wet die dit regelt, wordt op 1 januari 2021 gemoderniseerd.

De beslagvrije voet bedraagt in de praktijk  90% van de bijstandsnorm. Er wordt niet alleen rekening gehouden met het inkomen van de schuldenaar, maar ook met bijvoorbeeld woonkosten, de premie ziektekostenverzekering en mogelijke inkomsten van een partner. De exacte hoogte van de beslagvrije voet moet door de gerechtsdeurwaarder worden vastgesteld op basis van de bij hem bekende informatie. Een deurwaarder moet daarom te allen tijde beschikken over de juiste en volledige informatie over de schuldenaar. Hij moet zo snel mogelijk van wijzigingen in een persoonlijke situatie op de hoogte worden gebracht.

U kunt de beslagvrije voet eenvoudig zelf berekenen!

Gemeenten moeten bij de invordering van te veel verstrekte uitkeringen rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is ook het geval wanneer dit met de uitkering wordt verrekend. Verschillende gemeenten lopen alvast vooruit op invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet door 5 procent op de uitkering in te houden. Vaak is dat gunstig, maar niet altijd. Wanneer de huidige beslagvrije voet voor de debiteur gunstiger is, moet deze worden toegepast.

Gemeenten moeten bij de invordering van te veel verstrekte uitkeringen rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is ook het geval wanneer dit met de uitkering wordt verrekend. Verschillende gemeenten lopen alvast vooruit op invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet door 5 procent op de uitkering in te houden. Vaak is dat gunstig, maar niet altijd. Wanneer de huidige beslagvrije voet voor de debiteur gunstiger is, moet deze worden toegepast.

Gemeenten moeten bij de invordering van te veel verstrekte uitkeringen rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is ook het geval wanneer dit met de uitkering wordt verrekend. Verschillende gemeenten lopen alvast vooruit op invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet door 5 procent op de uitkering in te houden. Vaak is dat gunstig, maar niet altijd. Wanneer de huidige beslagvrije voet voor de debiteur gunstiger is, moet deze worden toegepast.

Een deurwaarder die beslag wil leggen op het inkomen van een debiteur wil weten of dat zinvol is. Daarvoor kan hij bij de werkgever informeren en de werkgever moet daar verplicht op antwoorden (art 475g lid 3 Rv). De laatste jaren zijn er steeds meer (digitale) mogelijkheden om informatie te verkrijgen. Toch vervangt dat niet altijd de informatie van de werkgever. Zijn informatie is nog steeds van belang voor een goede afweging. Mag een werkgever aan de deurwaarder vragen om het vonnis om te bewijzen dat hij gerechtigd is om beslag te leggen? De Utrechtse kantonrechter heeft daarover recent uitspraak gedaan. moet een werkgever informatie verstrekken als een deurwaarder dat vraagt? Avinci Advocaten geeft u in onderstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Schuldinfo, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied. Lees hier verder: 

Mag een werkgever informatie verstrekken als een deurwaarder dat vraagt?

Avinci Advocaten is gespecialiseerd in incasso en beslaglegging en heeft daar een speciale desk voor opgericht: Dutch Debts. Neem gerust eens een kijkje op onze site en zie wat er allemaal mogelijk is: u zult verrast zijn!

 

Homepage

 

 

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.n, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht.