Aansprakelijkheid aannemer voor vrijgekomen asbest?

Aansprakelijkheid aannemer voor vrijgekomen asbest?

25 april 2021
Bij een poging een lekkage te verhelpen, kwam asbest vrij. Is de aannemer aansprakelijk voor de schade? In dit arrest staat het hof stil bij de maatstaf die wordt gebruikt bij de vraag of een aannemer heeft gehandeld als goed opdrachtnemer. Lees hier verder: