Belangrijke klant wil niet samenwerken met werknemer: grond voor ontslag

Belangrijke klant wil niet samenwerken met werknemer: grond voor ontslag

18 oktober 2020

De omstandigheid dat een klant niet langer met een bepaalde werknemer wil samenwerken, is een omstandigheid die voor rekening en risico van de werkgever komt. Dit betekent dat het vaak geen directe reden voor ontslag oplevert, omdat de werknemer eerst de gelegenheid moet krijgen zich te verbeteren.
In dit kader is onderhavige uitspraak van de kantonrechter Rotterdam opvallend. Deze is van oordeel dat grond bestaat voor ontbinding op de h-grond (restgrond), indien een klant niet langer met een werknemer wenst samen te werken en er evenmin passende alternatieve werkzaamheden beschikbaar zijn.

Belangrijke klant wil niet samenwerken met werknemer: grond voor ontslag

Voornoemde uitspraak lijkt ruimte te bieden in het geval klanten klachten uiten en/of niet meer samen willen werken met een specifieke werknemer. U bent weliswaar als werkgever wel gehouden op zoek te gaan naar alternatieven, maar als deze er niet zijn, kan ontbinding op de h-grond een mogelijkheid zijn.

Natuurlijk denkt iedereen bij het woord arbeidsrecht onmiddellijk aan ontslag. Er worden inderdaad veel procedures gevoerd over beëindiging van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Dat kan omdat er een conflict is ontstaan, maar ook omdat de werkenemer niet (meer) aan het functieprofiel voldoet of omdat zijn arbeidsplaats door een reorganisatie komt te vervallen. De werkgever kan dan op verschillende juridische manieren een einde aan de arbeidsovereenkomst maken.

Belangrijke klant wil niet samenwerken met werknemer: grond voor ontslag

Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waarbij soms ook een “gouden handdruk” kan worden toegekend.Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? De werknemer wil part-time gaan werken maar de werkgever heeft liever één full-timer dan twee part-timers?

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Clairfort, Vaan, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

 

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #arbeidsrecht #avinciadvocaten #bedrijfsadvocaat #dutchdebtsincasso

Belangrijke klant wil niet samenwerken met werknemer: grond voor ontslag