SPORT EN STAATSSTEUN: laatste updates over WET- EN REGELGEVING:

SPORT EN STAATSSTEUN: laatste updates over WET- EN REGELGEVING:

7 december 2019

Tot voor kort moest staatssteun voor sportinfrastructuur, zoals voetbalstadions, hockeyvelden of sportkantines, worden aangemeld bij de Europese Commissie. De staatssteunregels zijn echter herzien. Als er sprake is van staatssteun, kan steun aan sport- en multifunctionele infrastructuur per 1 juli 2014 op basis van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV, artikel 55) worden vrijgesteld van de meldplicht. Kennisgeving is voldoende.

VOORWAARDEN

Om onder de AGVV te passen, moet de steun voldoen aan de volgende voorwaarden: (lees verder op onze website Avinci Sportrecht, klik op onderstaande link:)

 

SPORT EN STAATSSTEUN WET- EN REGELGEVING

JURIDISCHE VERANTWOORDELIJKHEID BIJ VERENIGINGEN EN CLUBS.

In deze tijden van onzekerheid is het fijn om de laatste updates te weten over SPORT EN STAATSSTEUN en misschien kunnen wij wel iets voor u betekenen. Maar ook als u gaat reorganiseren of het bestuur wisselt, er problemen zijn met personeel, accomodaties of enige geschillen of contractbreuk etc. Of als een club of vereniging aansprakelijk wordt gesteld, kan dat in het ergste geval wel eens de financiële ondergang betekenen. Als bestuurder wil je het voor je club zo goed mogelijk doen en als voorzitter betekent het dat je ook voor een deel hoofdelijk verantwoordelijk bent.

We lazen een mooi praktijk voorbeeld op Voetbal in Beweging over het belang van juridische kennis. Als vereniging moet je zorgen dat je  dit aspect van het besturen zoveel mogelijk in de hand hebt. Uit preventief oogpunt o zo belangrijk. ,,Juridische kennis in huis hebben, is sowieso nodig”, stelt Ad Frik, voorzitter van het Nijmeegse sv Orion. ,,Denk aan statutaire wijzigingen, aan een belangrijke brief die waterdicht moet zijn of aan een contract met arbeidsvoorwaarden dat goed moet worden geformuleerd.” Juridisch gezien heeft sv Orion nog nauwelijks problemen meegemaakt, al heeft de club toch ervaren hoe het soms kan lopen. ,,Ja, ooit toen we gingen verhuizen van het ene sportpark naar het andere, toen we op natuurgebied terechtkwamen. Dat was een beetje onderschat. Dat proces, tot aan Provinciale Staten, heeft drie jaar geduurd, maar het is in dezen vooral de gemeente die partij is en juridische adviseurs inzet. Als club zelf kan ik me gelukkig geen problemen heugen. Er komt ook een beetje geluk bijkijken want je kunt niet alles van te voren bedenken. Maar wel veel. Zo hebben we pasgeleden een stichting opgericht, dat plan is óók juridisch doordacht en doortimmerd. Of neem het arbeidscontract met onze trainer. Jaarlijks checken we of die overeenkomst nog klopt. De wetgeving kan veranderen en je weet maar nooit. Clubs moeten zich goed laten informeren als het gaat over risico’s ten aanzien van personeel of aansprakelijkheid. In het verleden hebben wij op dit gebied wel eens het juridische onderspit gedolven, doordat we onvoldoende kennis van zaken hadden. Tegenwoordig winnen we advies in om te voorkomen dat we afspraken met juridische gevolgen maken.”

Avinci Sportrecht vergelijkt het besturen van een vereniging met het zakenleven – het is niet voor niets dat veel ondernemers in het bestuur zitten en vooruit denken. Regeren is vooruitzien en op juridisch vlak is het belangrijk dat je sterk staat. Neem voor meer informatie contact op met Arthur Hansen om eens van gedachten te wisselen en te kijken wat we voor uw vereniging kunnen betekenen.

Niet alleen voetballers maar vele topsporters, waaronder top volleyballers, hockeyers, snowboarders, zwemmers enz kunnen wij adviseren over arbeidsovereenkomsten, contracten met sponsoren en contracten met teams of clubs. De belangrijkste punten zijn daarbij altijd het gebruik van de imagerechten, de looptijd van het contract, de opzeggingsmogelijkheden en de rechten en plichten in het contract. Avinci sportrecht advocaten geven juridische begeleiding bij contractsonderhandelingen, sponsorcontracten en bij uitstek het voeren van procedures bij de arbitragecommissie van de KNVB, zowel zakelijk als privé.

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.n, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #sportrecht. SPORT EN STAATSSTEUN: laatste updates over WET- EN REGELGEVING: