Ontruiming huurwoning geschorst door corona-omstandigheden

Ontruiming huurwoning geschorst door corona-omstandigheden

27 juni 2021
Twee uitspraken waaruit blijkt dat corona-omstandigheden gevolgen kunnen hebben voor de tenuitvoerlegging van ontruimingsvonnissen.