Niet-belanghebbende kan soms toch bij bestuursrechter in beroep tegen omgevingsbesluit

Niet-belanghebbende kan soms toch bij bestuursrechter in beroep tegen omgevingsbesluit

10 mei 2021

Meer mensen kunnen een beroep gaan doen op de bestuursrechter. Als iemand al eerder kritiek heeft geleverd op een ontwerpbestemmingsplan of ontwerptracébesluit, bijvoorbeeld tijdens een inspraakprocedure, hoeft men geen direct belanghebbende in de kwestie meer te zijn: het beroep van een niet-belanghebbende wordt voortaan in behandeling genomen, terwijl dat tot op heden niet het geval was. Of niet-belanghebbenden daar vaak succes mee gaan behalen, is vers twee. Lees hier verder: