De onderbouwing van het aantal ‘onwerkbare dagen’ bij overschrijding van de bouwtermijn

De onderbouwing van het aantal ‘onwerkbare dagen’ bij overschrijding van de bouwtermijn

30 maart 2021

In aannemingsovereenkomsten wordt regelmatig bepaald binnen welke termijn de aannemer een woning moet opleveren. Deze bouwtijd kan worden uitgedrukt in ‘werkbare dagen’. Als de aannemer verzuimt om op te leveren binnen het vastgelegde aantal werkbare dagen, dan kan de opdrachtgever een contractuele boete eisen. De hoogte van de boete is afhankelijk van het aantal dagen waarmee de bouwtermijn is overschreden. Niet zelden ontstaat dientengevolge discussie over welke dagen als ‘werkbare dagen’ gelden.