Kosten van de huishouding tijdens echtscheiding procedure

Kosten van de huishouding tijdens echtscheiding procedure

27 januari 2020

 

De vakantie zit er weer op en u heeft besloten om toch uit elkaar te gaan. Het komt vaker voor dat mensen na de vakantie besluiten uit elkaar te gaan. Niet zo gek misschien, na een zomerperiode met vakanties waarin geliefden die normaal gesproken vakkundig langs elkaar heen leven ineens op elkaars lip zitten. Of september daadwerkelijk de piekmaand is als het om scheidingen gaat, is lastig uit te vinden. Het CBS houdt alleen bij wanneer de huwelijksontbinding of het schrappen van geregistreerd partnerschap plaatsvindt, die einddatum kan ver na de eerste afspraak bij een advocaat liggen. Het komt natuurlijk niet door die ene vakantie, de problemen spelen vaak al langer. Of mensen besluiten al eerder uit elkaar te gaan, maar gaan nog wel op vakantie om het daar samen rustig aan de kinderen te vertellen. De periode van praktische zaken breekt aan; wie gaat waar wonen en wie draagt de kosten van de huishouding tijdens echtscheidingsprocedure?

Lees hier eerst over de belangrijkste wetswijzigingen in 2020: 

https://www.avinci.nl/nieuws/meer-echtscheidingen-begin-nieuwe-jaar-de-belangrijkste-wetswijzigingen/

U gaat scheiden en vraagt zich af wie zolang welke kosten betaalt?

Bijvoorbeeld: wie betaalt de boodschappen? Wie betaalt de hypotheek tijdens de echtscheidingsprocedure?

Tijdens het huwelijk heeft u de huishoudelijke kosten waarschijnlijk samen met uw partner gedeeld. Met huishoudelijke kosten worden de boodschappen, woonlasten, gas en electriciteit, verzekeringen etc. bedoeld. In de meeste gevallen wordt dit van een gezamenlijke rekening betaald.
Als de echtscheidingsprocedure start komt de vraag naar voren wie wat betaalt zolang de echtscheiding nog niet definitief is. Wie blijft er in de tussentijd in het huis wonen, en hoe moeten de huishoudelijke kosten worden verdeeld?

Beiden blijven in de woning

Als u allebei in de woning blijft wonen, dan moet u de kosten ook samen blijven voldoen. Het is verstandig om een gezamenlijke rekening aan te houden waarvan de kosten worden voldaan. U kunt dan bijvoorbeeld afspreken dat de kosten worden voldaan naar verhouding van ieders inkomen.

Een van beiden blijft in de woning

Als één van u beide in de woning blijft dan wordt er vaak een onderscheid gemaakt tussen de eigenaarslasten en gebruikerslasten.De gebruikerslasten zoals gas, water en licht, telefoonkosten en dergelijke komen meestal voor rekening van de gebruiker, dus bijvoorbeeld degene die in het huis woont. De boodschappen doet u toch al apart, zodat dat vaak vanzelf wordt opgelost.De eigenaarslasten, zoals de hypotheekrente en de verzekeringen blijft u vaak wel samen (50/50) voldoen totdat de echtscheiding geregeld is en alles is verdeeld. Daarnaast is het mogelijk om af te spreken dat de gebruiker van de woning aan de niet-gebruiker een redelijke vergoeding betaalt, de gebruikersvergoeding.
Omdat over dit onderwerp vaak (onnodige) discussies ontstaan is het verstandig om een advocaat te vragen om advies over hoe u de tijdelijke verdeling van de kosten van het huishouden het beste kunt regelen. Probeer altijd praktisch te zijn en redelijk.
Maritaal Beslag
De verdeling van een huwelijksgemeenschap na echtscheiding verloopt lang niet altijd probleemloos. Het gevaar bestaat dat de (gewezen) echtgenoten goederen aan de gemeenschap onttrekken door ze bijvoorbeeld te verbergen of te vervreemden.
Indien partijen elkaar geheel niet meer vertrouwen en er vrees is dat de één bestanddelen uit de huwelijksgoederengemeenschap van de ander zal vervreemden, dan biedt de wet de mogelijkheid van het leggen van maritaal beslag op de huwelijksgoederengemeenschap. Hiervoor dient de advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen en na verkregen verlof de deurwaarder opdracht te geven om het beslag te leggen.
Zodra het beslag gelegd is, mogen de beslagen bestanddelen niet verkocht worden, het wordt de beslagen echtgenoot verboden om goederen aan de huwelijksgemeenschap te onttrekken. Dit is overigens een vrij ingrijpende maatregel.  Onttrekkingen die desondanks plaatsvinden worden – in beginsel – door het beslag geblokkeerd.
alimentatie herberekening
alimentatie herberekening

Na de scheiding

Na de echtscheidingsfase zijn de kaarten verdeeld. Maar net zoals u bij het aangaan van het huwelijk dacht, dingen blijken toch te kunnen veranderen. U vindt een nieuwe liefde of uw ex-partner gaat opnieuw samenwonen. Uw ex-partner krijgt een promotie op zijn werk of u wint de loterij. Dat kan invloed hebben op zaken die al geregeld waren zoals omgangsregelingen verdeling van de zorg- en contactregeling of alimentatie. Het is zaak om op dit punt de vinger aan de pols te houden. Daarnaast is het natuurlijk zaak om er voor te zorgen dat uw ex-partner zich houdt aan de regelingen die in het kader van de echtscheiding zijn vastgesteld. Ook wanneer zaken moeilijk lopen nadat u dacht dat alles geregeld was, kan een goed contact met een advocaat van waarde zijn. Alimentatie die niet of stelselmatig te laat betaald wordt of een omgangsregeling die door uw ex-partner gefrustreerd wordt. Ook in die gevallen weten de advocaten van Avinci Advocaten de weg en kunnen zij u adviseren en bijstaan om met de inzet van de minste middelen een maximaal resultaat te behalen.

De kosten

Het is belangrijk om de kosten van de echtscheiding goed in de gaten houden. De situatie “operatie geslaagd, maar de patiënt is overleden”, moet voorkomen worden. Desondanks is het erg lastig om vooraf een precieze inschatting van de kosten te maken. Het verloop van de voorlopige voorzieningen en de echtscheiding en de afwikkeling daarvan heeft u bij een eenzijdige echtscheiding namelijk niet volledig zelf in de hand. Veel is ook afhankelijk van de opstelling van uw ex-partner. Een garantie over de kosten is dan op voorhand ook moeilijk te geven. De advocaten van Avinci Advocaten garanderen u wel dat zij een scherp en concurrerend uurtarief hanteren gebaseerd op het adagium ‘value for money’ en zij met u een kosten-baten analyse maken voor er belangrijke proces-beslissingen worden genomen. Avinci Advocaten is ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand. Indien u voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, kunt u worden bijgestaan tegen aanzienlijk lagere kosten.

Petra Ellenbroek is onze familierecht advocaat, gespecialiseerd in echtscheidingen voor mensen met een eigen onderneming. Tijdens haar rechtenstudie aan de Radboud Universiteit Nijmegen is zij enige tijd actief geweest in een rechtswinkel in Nijmegen. De belangenbehartiging sprak haar aan en na haar afstuderen ging zij direct als advocaat in Rotterdam aan de slag.Petra is gespecialiseerd in familirecht en arbeidsrecht.

Kijk voor meer info op onze website www.echtgescheiden.nl

Bron: Kosten van de huishouding tijdens echtscheiding procedure: recht.nl, CBS