Wijziging partneralimentatie bij misleiding wettelijke maasstaven

Wijziging partneralimentatie bij misleiding wettelijke maasstaven

29 juni 2020

Een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud kan worden gewijzigd of ingetrokken indien zij van de aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord doordat bij die uitspraak van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan. Een overeenkomst betreffende levensonderhoud kan ook worden gewijzigd of ingetrokken, indien zij is aangegaan met grove miskenning van de wettelijke maatstaven. Lees hier verder hoe de Rechtbank Gelderland oordeelde in onderstaande casus: Wijziging partneralimentatie bij misleiding wettelijke maatstaven.

De mogelijkheid tot wijziging die de wet partijen biedt, kan worden beperkt met een niet-wijzigingsbeding ten aanzien van de partneralimentatie. Rechtbank Gelderland heeft de vraag beantwoord welk toetsingskader gehanteerd dient te worden in het geval partijen weliswaar geen niet-wijzigingsbeding hebben afgesproken, maar wel heel bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven (Tremanormen).

Voor de echtscheiding

Als u -al dan niet gezamenlijk- heeft besloten dat uw huwelijk niet meer levensvatbaar is, dan is het zaak om na te gaan denken hoe u uw leven vorm wilt geven voor de toekomst. De belangrijkste onderwerpen waar u voor uzelf over na moet denken -en met uw partner over moet praten- zijn: partneralimentatie, de echtelijke woning, en de omgang met de kinderen (ouderschapsplan; Zorg en Contact regeling). Gezamenlijke echtscheiding.

Tijdens de echtscheiding – voorlopige voorzieningen

In deze fase spreken we uitvoerig over alle relevante onderwerpen, daaronder de verdeling van pensioenrechten, de hoogte en duur van de (kinder/partner-) alimentatie, het ouderschapsplan als er minderjarige kinderen bij de echtscheiding betrokken zijn, de opbouw verdeling van het tijdens het huwelijk opgebouwde gemeenschappelijk vermogen en eventueel de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.

Voor de duur van de procedure kunnen er afspraken worden gemaakt over wie in de echtelijke woning blijft wonen, waar de kinderen voorlopig zullen wonen, over de kinderen en partneralimentatie, en al verder afspraken die nodig worden geacht. Indien hierover in goed overleg geen afspraken zijn te maken, dan kan in een voorlopige voorzieningen procedure de rechtbank worden verzocht hieromtrent een uitspraak te doen.

Kosten van de huishouding tijdens de procedure

Als de echtscheidingsprocedure start komt de vraag naar voren wie wat betaalt zolang de echtscheiding nog niet definitief is. Wie blijft er in de tussentijd in het huis wonen, en hoe moeten de huishoudelijke kosten worden verdeeld: wie betaalt de boodschappen, woonlasten, gas en ellectriciteit, verzekeringen, etcetera? Lees hier verder!

Na de echtscheiding

Welke zaken spelen er nog na de echtscheidingsprocedure die u in goed overleg hebt doorlopen? Afwikkeling van het ouderdomspensioen wellicht, de indexering van de alimentatie, of een wijziging van uw inkomen. Lees hier verder.

Werkwijze – en de kosten

Het is zaak om in het proces van een echtscheiding losse juridische eindjes te voorkomen. Ons doel is te bereiken dat u “echt gescheiden” bent. Dat wil zeggen dat tijdens de echtscheiding alle onderwerpen aan bod komen en geregeld worden die later voor problemen zouden kunnen zorgen. Wij werken goed en zorgvuldig in uw belang. Uiteraard hangt daar een prijskaartje aan. Wij zijn geen prijsvechters; wij leveren deugdelijk en kwalitatief werk tegen een eerlijke prijs. Lees verder.

echtscheiden of vechtscheiden?
echtscheiden of vechtscheiden?

Scheiding en eigen onderneming

Wanneer u en/of uw ex-partner een eigen onderneming heeft, kan dit de scheiding lastiger maken. De scheiding zou zelfs de continuïteit van het bedrijf in gevaar kunnen brengen als de ondernemer de ex-partner moet uitkopen. Daarom is het belangrijk de zaken rond uw scheiding en uw eigen bedrijf goed te regelen.

Gevolgen scheiding voor uw bedrijf

De volgende zaken moet u duidelijk hebben, als u de gevolgen van uw scheiding voor uw bedrijf in beeld wilt krijgen:

– Valt het bedrijf onder het te verdelen vermogen

– Valt uw bedrijf of de winstreserve onder het te verrekenen vermogen

– Wat is uw onderneming waard

– Is het mogelijk samen uw onderneming voort te zetten

– Willen en kunnen u en uw ex-partner samen in de onderneming blijven werken

– Is het pensioen in eigen beheer opgebouwd

– Is de onderneming gestart met een gouden handdruk

– De diverse onderwerpen zijn verder uitgediept. Klik op de link of zie het linkermenu voor verdere informatie.

Verdelen of samen voortzetten?

Moeilijke vraag. Het hangt sterk af van de vraag of u nog samen door een deur kunt. En dat ook in de toekomst nog kunt. Ook als de andere partner een nieuwe relatie krijgt..

– Eigen onderneming samen voortzetten na scheiding: Soms is het mogelijk om samen met uw ex-partner het bedrijf voort te zetten.

– Niet uitkopen, maar belang houden: Soms is het zelfs verstandig om de onderneming samen voort te zetten. Als de ondernemer de ex-partner moet uitkopen, of andersom, kan de afkoopsom het voortbestaan van de onderneming in gevaar brengen. Vaak geldt er ook: geen onderneming, dus geen inkomen. Hierdoor kan een ondernemer ook geen alimentatie betalen.

– Afspraken maken: Als u ervoor kiest samen de onderneming voort te zetten, dient u hier wel goede afspraken over te maken. Het kan nu heel goed gaan met het bedrijf, maar dat is natuurlijk geen garantie dat dit in de toekomst ook zo is. Het is heel vervelend als u via het bedrijf voor de schulden van uw ex-partner opdraait.

Verdelen of verrekenen?

De eigen onderneming kan onderdeel zijn van het gemeenschappelijk vermogen. De waarde van het bedrijf moet dan ook verdeeld worden. Maar ook als het bedrijf het eigendom is van één van beiden, kan de waarde van de onderneming een rol spelen bij de scheiding, bijvoorbeeld als er een verrekenbeding in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen.

Waarde van de onderneming

Het vaststellen van de waarde van een onderneming is een van de moeilijkste dingen die er is. Er is veel discussie mogelijk over de waardering van de activa, stille reserves en goodwill. De waardering kan ook vanuit een andere insteek worden gedaan: wat levert het bedrijf voor rendement op en wat is de verwachting van het toekomstige rendement. Belangrijk is om goede afspraken te maken over de waardering van de onderneming. U kunt uiteraard de accountant van het bedrijf vragen om een eerste inschatting van de waarde te maken. Maar in veel gevallen is het raadzaam een onafhankelijk bedrijfswaardeerder in te schakelen. Ga naar pagina Waarde van de onderneming.

Waarde verdelen

Wanneer u het erover eens bent, wat de waarde van het bedrijf is, moet u nog overeenstemming bereiken hoe u die waarde verdeelt. De waarde is vaak niet in contant geld beschikbaar op de bankrekening van het bedrijf. Het kan dus lastig zijn om de andere partner te betalen, zonder de continuïteit van de onderneming in gevaar te brengen.

Pensioen in eigen beheer

Een ander aandachtspunt is het verdelen van het pensioen als één van u beiden als ondernemer het pensioen in eigen beheer heeft opgebouwd en niet heeft ondergebracht bij een verzekeraar. Het voortbestaan van het bedrijf kan in gevaar komen als u als ondernemer het deel van uw pensioen waar uw ex-partner recht op heeft, moet uitbetalen aan uw ex-partner. Veelal is dit pensioen niet in contact geld beschikbaar op de bankrekening van het bedrijf. Zie onze pagina! Er zijn diverse alternatieven die u kunt overwegen:

  • Het pensioen nog een bepaalde periode in het bedrijf laten, tot er meer financiële ruimte is
  • Het pensioen verrekenen door middel van een lijfrente
  • Het pensioen verrekenen met vermogen, bijvoorbeeld: de ondernemer houdt het pensioen, de
  • partner houdt de overwaarde van het huis.

Fiscus en eigen onderneming

Er zijn ook nogal wat fiscale haken en ogen bij het verdelen van de waarde van de onderneming en het verdelen van een pensioen in eigen beheer. Hoe één en ander voor u uitpakt, is helemaal afhankelijk van uw omstandigheden. Het is raadzaam hier met een ervaren advocaat naar te kijken. Bij Avinci Advocaten bent u aan het juiste adres!

Avinci Advocaten geeft u in bovenstaand artikel Wijziging partneralimentatie bij misleiding wettelijke maasstaven + de laatste updates uit haar jurisprudentie met bronvermelding uit Recht.nl, Autoriteitsgegevens.nl, Officiele Bekendmaking, Scheidenviascheepens.nl en Rechtspraak om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op dit rechtsgebied.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Neem contact op  010-4777755

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel samengesteld uit haar jurisprudentie om u op de hoogte te stellen over de laatste ontwikkelingen op #familierecht.

Wijziging partneralimentatie bij misleiding wettelijke maasstaven