Regels fraudeonderzoek bij ondernemingen

Regels fraudeonderzoek bij ondernemingen

7 juli 2021
Ondernemen is risico nemen. Maar u wilt geen onoverzichtelijke en onaanvaardbare risico’s lopen. Avinci Advocaten kan u adviseren over alle juridische facetten van uw bedrijfsvoering. Vaak zult u niet alleen werken, maar met één of meer partners. Avinci Advocaten kan u adviseren over de rechtsvorm waarin de onderneming gedreven wordt en helpt u bij het vastleggen van de samenwerking in een maatschaps- of vof-contract. Ook bij besloten vennootschappen kunnen wij u adviseren over nadere afspraken tussen aandeelhouders en deze afspraken vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst.

Regels fraudeonderzoek bij ondernemingen

Ook als een advocaat in opdracht feitenonderzoek doet naar mogelijke fraude bij een onderneming, is en blijft hij een partijdige belangenbehartiger van de cliënt. De advocaat mag geen misverstand laten bestaan over zijn partijdige rol en zich niet anders presenteren, stelt de Orde in een ‘verduidelijking’ van de gedragsregels rond zogeheten ‘intern feitenonderzoek’. Lees hier verder: NOvA ‘verduidelijkt’ regels voor feitenonderzoek door advocaten (Advocatenblad.nl)