Op welk termijn kan men ontslag op staande voet vernietigen?

Op welk termijn kan men ontslag op staande voet vernietigen?

17 juli 2021
Je meot er niet aan denken: ontslag op staande voet. Altijd vreselijk om een conflict in het bedrijf of organisatie te hebben, voor zowel de werknemer als de werkgever. Vanaf nu is er echter duidelijkheid over termijn waarbinnen verzocht kan worden om vernietiging van ontslag op staande voet

Na een ontslag op staande voet kan de werknemer de rechter verzoeken om dit te vernietigen. Deze bevoegdheid vervalt echter twee maanden na de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd (artikel 7:686a lid 4 aanhef en onder a BW). De Hoge Raad beantwoordde de vraag hoe wordt bepaald wanneer deze wettelijke vervaltermijn is geëindigd.