Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?

Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?

29 maart 2021
Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?

Een consument houdt een betaalrekening aan bij ING en werd op enig moment via WhatsApp benaderd door iemand die zich voordeed als haar dochter. De ‘dochter’ verzocht haar om een bedrag van 1.200 euro over te maken. De consument heeft dit bedrag feitelijk overgemaakt naar een oplichter. Is ING gehouden om haar te vergoeden?
Het toetsingskader voor fraude via een zakelijke bankrekening is gelijk aan het toetsingskader voor een particuliere bankrekening, zo bleek een maand later in een andere zaak. Lees hier verder: