Eerste Kamer akkoord met nieuwe regels telemarketing

Eerste Kamer akkoord met nieuwe regels telemarketing

28 februari 2021

Er komt een opt-in-systeem voor telemarketing. Op dit moment geldt een opt-out-systeem: natuurlijke personen mogen ongevraagd telefonisch worden benaderd, tenzij zij zich hebben ingeschreven in het bel-me-niet-register, of aan de verzender anderszins te kennen hebben gegeven niet te willen worden benaderd.
Het uitgangspunt van het nieuwe systeem is dat telemarketing aan natuurlijke personen per definitie niet mag plaatsvinden, tenzij zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven.