Nieuw wetsvoorstel voor bescherming klokkenluiders

Nieuw wetsvoorstel voor bescherming klokkenluiders

12 juni 2021
Het is nogal een debacle: klokkenluiders. Wat doen ze, wat kunnen ze doen en hoe zijn ze beschermd? Avinci Advocaten beschermt neit alleen de werkgever, maar ook de werknemer en weet precies wat mogelijk is en op gebied van arbeidsrecht en privacy. Graag delen we dan ook het nieuwe wetsvoorstel en de veranderingen.

Met het nieuwe wetsvoorstel wijzigt de bestaande Wet Huis voor Klokkenluiders, die een nieuwe naam krijgt: de Wet bescherming klokkenluiders. In het wetsvoorstel zijn regels opgenomen om klokkenluiders te beschermen die inbreuken op het Unierecht melden. Een belangrijk gevolg van de nieuwe wet is dat klokkenluiders niet meer verplicht zijn om kwesties eerst intern (bij de werkgever) te melden, maar er ook voor kunnen kiezen die extern te melden (bij een autoriteit) of zelfs direct een kwestie openbaar te maken.

Lees hier snel meer: