Re-integratie tijdens het coronavirus

Re-integratie tijdens het coronavirus

21 april 2020

Re-integratie tijdens het coronavirus:

Door de coronacrisis kan het voorkomen dat de re-integratie van een medewerker tijdelijk stil komt te liggen. Veel werkgevers willen weten hoe daarmee omgegaan wordt. Het UWV heeft daarom een addendum bij de Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd die we met u delen en Recht.nl geeft meer informatie op hun website..

Avinci Advocaten geeft u in onderstaand artikel de laatste updates uit haar jurisprudentie van recht.nl en Autoriteitsgegevens.nl. 

Het addendum op de Werkwijzer Poortwachter geeft aan dat bij deze beoordeling in de volgende corona gerelateerde situaties coulance en behandelt vragen als:

1. RIV-verslag: voldoet het verslag aan de gestelde eisen?

2. Inhoudelijke beoordeling: zijn er voldoende re-integratie inspanningen verricht?

3. Reeds opgelegde loonsanctie

Het UWV maakt met het addendum op de Werkwijzer Poortwachter duidelijk dat hier begrip voor is en creëert in dat kader ruimte voor maatwerk en coulance. Het is daarom raadzaam duidelijk in het re-integratiedossier, zoals het Plan van Aanpak en RIV-verslag, te beschrijven welke re-integratie inspanningen vanwege het coronavirus niet mogelijk zijn.En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

Jurische hulp inschakelen voor het juiste advies

Neem contact op  010-4777755

 

Avinci Advocaten heeft bovenstaand artikel Re-integratie tijdens het coronavirus samengesteld uit haar jurisprudentie uit bronnen Recht.nl, Advocatuur en KvdL.