Specialisten in erfrecht

Specialisten in erfrecht

1 augustus 2021

Wij zijn gespecialiseerd in erfrecht en hebben al vele zaken behandeld. Onverhoopt komt er iemand te overlijden en ontstaat er een conflict: met de (stief)kinderen of andere betrokkenen. Dan is het zaak een goede advocaat in te schakelen die zich gespecialiseerd heeft in erf recht en die weet wat kan en mag voor de wet. Onrecht is vaak de grootste drijfveer en nabestaanden willen het eerlijk en goed uitgezocht hebben. Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij houden overzicht, checken de feiten, lopen de laatste wijzigingen door en kennen het wetboek door en door. Wij kunnen alle informatie inzien en weten wat wettig is en wat niet.

Wat veel erfrechtzaken complex maakt zijn de familiebanden. Sommige zaken zijn in een testament vastgelegd. Maar er zijn ook wettelijke bepalingen die gevolgd moeten worden. Juist dan is het van belang dat u weet wat uw mogelijkheden zijn. Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen.

Specialisten in erfrecht

Beneficiair aanvaarden
Door beneficiair te aanvaarden loopt de erfgenaam niet het risico dat hij moet opdraaien voor de schuld die voortvloeit uit een negatieve nalatenschap. Wie beneficiair aanvaardt, zegt feitelijk dat hij de erfenis alleen accepteert voor zover deze positief is.

Europese Erfrechtverordening en rechtskeuze testament

Sinds augustus 2015 geldt de Europese Erfrechtverordening. Hierin is o.a. vastgelegd dat de rechtskeuze bepaalt welk recht van toepassing is op de afwikkeling van een nalatenschap. Zo kan een erflater met de Nederlandse nationaliteit die bezit in Frankrijk nalaat Nederlands erfrecht van toepassing verklaren.

Weigeren ander werk tijdens coronacrisis leidde tot verval van loon

Wilt u weten hoe het bij u zit en tot de laatste steen uitgezocht hebben? Wij begrijpen de stress die een overlijden met zich mee kan brengen, vooral als er naar uw mening onrecht in het spel is. Samen met betrouwbare adviseurs winnen wij informatie in en behartigen uw belangen.  Afhankelijk van uw situatie, huwelijkse voorwaarden, kinderen, pensioenen of een eigen onderneming kan de strategie worden bepaald. uiteraard alles discreet en vol vertrouwen.

Rondom de nalatenschap ontstaan helaas regelmatig conflicten. Soms wordt uit onverwachte hoek een claim gelegd op een erfenis. In andere gevallen ontstaat discussie over de correcte verdeling. Als erfrecht advocaat zijn we u graag van dienst. Tijdens een vrijblijvend intakegesprek nemen we dit graag met u door.