Cedrick Tilma

Extern adviseur / Of Counsel

Cedrick beweegt zich met verve op rechtsgebieden als Intellectueel Eigendom en Ondernemingsrecht. Hiernaast drijft Cedrick een uitvoerige incassopraktijk. Verder bemoeit Cedrick zich in de dagelijkse praktijk veel met de gang van zaken op Europees rechtelijk gebied in Den Haag en Brussel.