Familierecht

Verliefd, verloofd, getrouwd… gescheiden.

De eerste drie heeft u zelf in de hand en voor de laatste kunt u ons in de arm nemen. Scheiding is geen prettige aangelegenheid, althans niet in alle gevallen. Er zijn grofweg twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is een scheiding waarin u samen overeenkomt hoe u uit elkaar wilt. Hoe hoog wordt de alimentatie; hoe wordt de omgang met de kinderen ingevuld en hoe worden de tegoeden, de schulden en de woning verdeeld. Uiteraard staan wij u beiden met deskundig advies te zijde. De tweede mogelijkheid speelt wanneer u niet meer “on speaking terms” bent. Wij zullen namens u een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank indienen of reageren op een dergelijk verzoek. De echtscheidingsprocedure loopt dan in vol ornaat.

Afhankelijk van uw situatie, huwelijkse voorwaarden, kinderen, pensioenen of een eigen onderneming kan de strategie worden bepaald. Uiteraard is het mogelijk om een tijdelijke beslissing te krijgen over voornoemde zaken. U geeft de kleurplaat en wij kleuren hem in.

Buiten echtscheiding zijn er tal van aangelegenheden die zich kunnen voordoen waar wij u kunnen bijstaan. Betaalt u bijvoorbeeld te veel alimentatie; is de boedel nog steeds niet verdeeld, ziet u uw kinderen te weinig of zijn er omstandigheden waardoor uw ex-partner alimentatie moet betalen. Ook hierbij staan wij u graag met raad en daad ter zijde. Hetzelfde geldt voor een (achter)naamswijziging, adoptie of wijziging van het gezag (voogdij) over de kinderen. Bel gerust voor het maken van een afspraak om de mogelijkheden door te nemen.