Wat als er alleen maar schulden zijn bij scheiding?

Wat als er alleen maar schulden zijn bij scheiding?

7 april 2019

Wat als er alleen maar schulden zijn bij scheiding?

Ongeveer één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Naast het geregel dat hierbij komt kijken, kun je ook worden geconfronteerd met schulden. Wat zijn de meest voorkomende misverstanden op dit gebied? En hoe voorkom je dat jij opdraait voor alle schulden omdat je partner niet over de brug komt?

Schulden hebben is altijd vervelend, maar als je uit elkaar gaat, kan het nóg gecompliceerder worden; zeker als je partner niet meebetaalt aan de aflossing van schulden.

Partneralimentatie, rechtsstrijd, hoger beroep, Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, alimentatiegerechtigde.

Wie aansprakelijk is voor de schulden, hangt af van de afspraken die bij het huwelijk zijn gemaakt. Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd, dan zijn zowel de bezittingen als de schulden gemeenschappelijk. Dit betekent dat je allebei hoofdelijk aansprakelijk bent voor de hele schuld Ben je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, dan zijn de voorwaarden in de huwelijksakte bepalend voor de verdeling van de schulden.

Woonde je samen zonder samenlevingscontract of huwelijk, dan kun je alleen aansprakelijk worden gesteld voor financiële verplichtingen die je allebei bent aangegaan, zoals een gezamenlijke lening.

De regels lijken hiermee duidelijk. Toch kleven er veel misverstanden over scheiden en schulden.

Partneralimentatie, rechtsstrijd, hoger beroep, Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, alimentatiegerechtigde.

Misverstand 1: Voorhuwelijkse schulden tellen niet mee

Wie trouwt in gemeenschap van goederen, wordt via het huwelijk ook verbonden aan schulden die zijn aangegaan vóór je in het huwelijksbootje stapte. Dit betekent dat je ook medeaansprakelijk bent voor deze schulden.

Misverstand 2: Ik ben niet aansprakelijk voor leningen op naam van mijn ex

Alle schulden zijn gezamenlijk als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd. Dus ook leningen die uitsluitend op naam van je partner zijn afgesloten of die hij of zij is aangegaan buiten jouw medeweten om.

Wat als er alleen maar schulden zijn?

Misverstand 3: Schuldeisers zijn gebonden aan afspraken over schuldverdeling

In het echtscheidingsconvenant kun je de schulden verdelen. Maar dat vrijwaart jou niet van aansprakelijkheid. Mocht je ex-partner weigeren zijn deel van de schulden te betalen, dan kunnen schuldeisers jou hierop aanspreken, zelfs als is vastgelegd dat hij alle schulden op zich neemt.

De schuldeisers hebben namelijk niets met dat convenant te maken; het is een regeling tussen jullie beiden. Jouw aansprakelijkheid kan alleen worden weggenomen als de schuldeiser met de afspraken akkoord gaat.

Misverstand 4: Bij huwelijkse voorwaarden kun je nooit aansprakelijk worden

Helaas. Ook bij huwelijkse voorwaarden kunnen gemeenschappelijke schulden zijn ontstaan, die je fifty-fifty moet verdelen. Bijvoorbeeld als in de voorwaarden is vastgelegd dat jullie een schuld zijn aangegaan op naam van beiden of als jullie na het tekenen van die voorwaarden samen nieuwe leningen hebben afgesloten.

Meeste gescheiden vrouwen praten niet over verdeling pensioen

Misverstand 5: huwelijkse voorwaarden zijn een waterdichte garantie

Zelfs als je denkt alles goed dichtgetimmerd te hebben met huwelijkse voorwaarden, kan het voorkomen dat je aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van je partner. Dat ondervond een vrouw die een partner had met een eigen bedrijf. Om het huis te beschermen tegen een faillissement, had het stel het huis op naam van de vrouw gezet. Toen het bedrijf over de kop ging, besliste de rechter echter dat het huis toch in de failliete boedel viel. Het echtpaar kon namelijk niet aantonen dat het huis met eigen middelen van de vrouw (zoals spaargeld of een erfenis) was gefinancierd.

Heeft u een koophuis? Zijn er schulden?

Bij een echtscheiding worden de bezittingen van u en uw ex-partner verdeeld. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd moeten alle bezittingen eerlijk worden verdeeld (50/50). Als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd ligt het anders en bepaalt de akte van huwelijkse voorwaarden de spelregels voor de verdeling.
Partneralimentatie, rechtsstrijd, hoger beroep, Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, alimentatiegerechtigde.

Het huis

Als u een koopwoning heeft moet besloten worden wat ermee gaat gebeuren. Koopt één van u beiden de woning of moet de woning aan iemand anders worden verkocht? Als één van de partners in het huis blijft wonen moet diegene de ander uitkopen. De woning moet daarvoor worden getaxeerd. Er moet wel voldoende geld beschikbaar zijn om de andere partner uit te kopen. Als het niet lukt om het financieel rond te krijgen moet de woning worden verkocht. Eventuele winst of restschuld wordt dan verdeeld over beide partners.
Schulden

Als er sprake is van een schuld moet ook de schuld verdeeld worden. Dat geldt voor een hypotheekschuld, maar ook voor andere schulden zoals kredieten, creditcards of schulden bij postorderbedrijven. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd worden de schulden over beide partners verdeeld. Elke partner is ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die tijdens het huwelijk zijn aangegaan. Dat wil zeggen dat als één van beide ex-partners niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, de schuldeiser bij de andere ex-partner kan aankloppen voor de volledige schuld. Betaalt u die schuld, dan kunt u weer aankloppen bij de andere partner.
Als u bent getrouwd op huwelijkse voorwaarden ligt het anders, dan worden de schulden verdeeld zoals is afgesproken in de akte van huwelijkse voorwaarden.
Wat als er alleen maar schulden zijn?
Inboedel

De inboedel van het huis: de meubels, de wasmachine, de potten en pannen, maar ook kleine dingen zoals bestek en servies moeten ook worden verdeeld. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd moet de inboedel eerlijk worden verdeeld over beide partners. U kunt daarover in het convenant andere afspraken maken, zo kunt u bijvoorbeeld afspreken dat de ene partner de inboedel van het huis krijgt en de andere partner bijvoorbeeld de caravan. Als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd hangt de verdeling van de inboedel af van wat er is afgesproken.

Verzekeringen en Pensioenen

Tot slot moeten de verzekeringen worden geregeld, zoals een levensverzekering, een beleggingsverzekering, een autoverzekering, een studieverzekering en een inboedelverzekering. Sommige verzekeringen hebben een waarde, zoals levensverzekeringen, lijfrentes en kapitaalverzekeringen. Die waarde wordt ook wel de afkoopwaarde genoemd. De afkoopwaarde is de waarde van de verzekering op de datum van verdeling.

Tot slot

De manier waarop de verdeling tot stand zal komen ligt aan de trouwvorm: bij gemeenschap-van-goederen moet alles gelijk worden verdeeld. Bij huwelijkse voorwaarden is de verdeling anders, maar komt het ook voor dat afgesproken wordt dat ingeval van echtscheiding zal worden verdeeld “als ware men in gemeenschap van goederen gehuwd”. Raadpleeg uw akte van huwelijkse voorwaarden. Twijfelt u of heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Een gespecialiseerd advocaat kan u hier meer informatie over geven.
Partneralimentatie, rechtsstrijd, hoger beroep, Huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget, alimentatiegerechtigde.
Echtgescheiden contact:

Contact Informatie
Echtgescheiden – Avinci Advocaten
Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
t: 010 – 4777755
f: 010 – 4780909
e: info@echtgescheiden.nl
Neem contact met ons op

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw Vraag

Wat als er alleen maar schulden zijn bij scheiding?