Transfersom: positieve uitspraak voor Nederlandse voetbalwereld

Transfersom: positieve uitspraak voor Nederlandse voetbalwereld

12 juli 2019

Positieve uitspraak voor Nederlandse voetbalwereld: pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding.

In 2014 verkocht Feyenoord voor € 10 miljoen speler Graziano Pellè aan de Engelse voetbalclub Southampton. In de arbeidsovereenkomst tussen Feyenoord en Pellè was overeengekomen dat Pellè in de toekomst 10% van de transfersom zou ontvangen. Feyenoord betaalde Pellè daarom € 1 miljoen nadat hij was verkocht. Feyenoord kreeg vanwege deze vertrekvergoeding vervolgens een naheffingsaanslag van de Belastingdienst, de zogeheten pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding. Feyenoord was het hier niet mee eens en ging in beroep.

Terwijl veel rechters de pseudo-eindheffing hoge lonen (crisisheffing) als rechtmatig beoordelen, heeft Rechtbank Den Haag geoordeeld dat de nog steeds bestaande pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding in strijd kan zijn met het Europees recht. Namelijk als het gaat om een vergoeding in het kader van een voetbaltransfer.

De rechtbank redeneert dat de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding is bedoeld om werkgever te ontmoedigen vertrekkende werknemers een exorbitante gouden handdruk toe te kennen. Dit doel wordt niet bereikt door deze pseudo-eindheffing ook te laten plaatsvinden bij de vertrekvergoeding die een voetballer in het kader van een transfer ontvangt. Het bedingen van transfersommen is namelijk een belangrijk onderdeel van het verdienmodel van de betaaldvoetbalsector. De voetbalorganisaties stellen de voetballers een aandeel van de transfersom in het vooruitzicht zodat zij hun medewerking verlenen. De achtergrond van het verstrekken van een aandeel in de transfersom is dus heel anders dan een ‘normale’ gouden handdruk. Bovendien had de Staatssecretaris van Financiën, toen men hem wees op de gevolgen van de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding, gezegd dat deze niet als zodanig waren bedoeld maar dat hij ze op de koop toe had genomen. De rechtbank vond daarom dat de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding in dit geval zijn doel voorbij schoot. Nu deze heffing niet voldeed aan het proportionaliteitsbeginsel, vernietigde de rechtbank de desbetreffende naheffingsaanslag.

Wet: artikel 32bb Wet LB 1964

Wat is een pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding? Deze vertrekvergoeding is in het leven geroepen door de hoge bonussen die bankiers kregen. Dit is verwerkt in artikel 32bb van de Wet op de loonbelasting en kort gezegd komt het er op neer dat een vertrekvergoeding voor 75% wordt belast als het toetsloon meer is dan € 538.000,– en voorzover de vertrekvergoeding hoger is dan het toetsloon.

Is de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding bedoeld voor de betaald voetbalsector? Bij de totstandkoming van deze wetsbepaling heeft de toenmalige Staatssecretaris van Financiën laten weten dat het maken van verschil tussen beroepsvoetballers en andere werknemers wetstechnisch en door het gelijkheids- en neutraliteitsbeginsel “lastig” is. De wetgever heeft daarom geen onderscheid gemaakt.

Wat vindt de rechtbank Den Haag? De rechtbank Den Haag vindt dat de betaald voetbalsector niet tot de doelgroep van deze heffing behoort en dat artikel 32bb van de Wet op de loonbelasting in strijd is met artikel 1 Eerste Protocol (EP) van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). In dit artikel staat dat eenieder recht heeft op het ongestoord genot van eigendom.

Afspraken waarbij een voetballer een percentage van de transfersom ontvangt, zijn in de binnenlandse en buitenlandse voetbalwereld gebruikelijk. Als de rechtbank had geoordeeld dat de pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoeding wel bedoeld zou zijn voor de betaald voetbalsector, dan zou dat betekenen dat meerdere Nederlandse voetbalclubs deze pseudo-eindheffing excessieve vertrekvergoedingen zouden moeten betalen. Bovenop de loonbelasting (vaak 52%) die een voetbalclub betaalt. Nederlandse voetbalclubs hebben op die manier een concurrentienadeel ten opzichte van buitenlandse voetbalclubs. Het wordt op die manier een stuk minder aantrekkelijk om dergelijke afspraken te maken met voetbalspelers. Het gevolg hiervan kan zijn dat voetballers het een stuk minder aantrekkelijk vinden om in Nederland te komen voetballen. In een tijd waarin het Nederlandse voetbal het ten opzichte van de grote voetbalcompetities moeilijk heeft, zorgt deze uitspraak er voor dat het Nederlandse voetbal niet nog meer afdwaalt. Overigens kan de Belastingdienst ten tijde van dit schrijven nog wel in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag.

Speciaal voor sportrecht hebben wij een aparte divisie ingericht: De Avinci Sportrecht desk.

Wij strijden onder het motto: “Aut via inveniam, aut faciam.” Oftewel: ‘Als er geen weg is, zal ik zelf een weg creëren,’

famous-soccer-players-in-action-background-1

Ons credo is: waar een wil is, is een weg. Avinci Sportrecht is altijd bereikbaar – ondernemen en voetbal stopt namelijk nooit. Op de meest ongebruikelijke tijdstippen moet je ons kunnen bereiken voor advies. Jij werkt namelijk als anderen vrij zijn.

Als je bij ons als cliënt aangemeld bent, krijg je het telefoonnummer van onze advocaat met een speciaal beschermde telefoonlijn waardoor vertrouwelijke telefoongesprekken gegarandeerd zijn.

Maar eerst is natuurlijk altijd een kennismakingsgesprek waarin alle wensen en eisen die spelen duidelijk gemaakt worden. Aan de hand van deze evaluatie ontvang je een offerte die twee maanden geldig is. Na ondertekening van de overeenkomst waarin de doelen duidelijk geformuleerd staan, gaan we direct aan de slag. In geval van zeer urgente zaken, staan we direct met elkaar in contact en overleggen we waar nodig. Je ontvangt een direct telefoon nummer van je advocaat waar je vrijuit kunt spreken (een advocaat heeft geheimhoudingsplicht en telefoongesprekken mogen niet afgeluisterd worden). Zowel zakelijk als privé, puur omdat het leven altijd doorgaat en jij op ons moet kunnen bouwen.

Wil je meer weten over de tarieven? Klik dan hier op onze website.


Transfersom: positieve uitspraak voor Nederlandse voetbalwereld