Steeds meer scheidingen bij 65-plussers

Steeds meer scheidingen bij 65-plussers

16 maart 2019

Steeds meer scheidingen bij 65-plussers

Ouderen scheiden in toenemende mate in de herfst en winter van hun leven. Steeds meer scheidingen bij 65-plussers, heeft onderzoek uitgewezen. Tussen de twintig en veertig jaar daalt het aantal echtscheidingen, maar boven de veertig jaar neemt dat onder echtparen ieder jaar toe, ook in relatieve zin, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

scheiden
In 2012 gingen ruim 13.800 mensen in de leeftijd van vijftig tot zestig jaar uit elkaar. In 2000 waren dat nog 8.700 mensen.

Een dergelijke stijging is ook zichtbaar onder de groep 60- tot 70-jarigen. Van hen gingen er in 2012 ruim 3.700 scheiden, terwijl dat er twaalf jaar eerder nog ruim 2.000 waren.

Ook op hoge leeftijd laten ouderen het niet bij klagen over hun relatie. Het aantal echtscheidingen onder 70- tot 80-jarigen groeide in dezelfde periode van 400 naar bijna 750. Het aantal in de groep 80 tot 90 jaar is zelfs ruim verdubbeld: van 40 naar 94

Normverandering

Demograaf Jan Latten spreekt in dat verband van een normverandering, die in de jaren 70 ontstond en geleidelijk aan is doorgezet: ”Het zijn de generaties die in de jaren 60 en 70 volwassen werden en als eersten anders over trouwen en scheiden gingen denken. Die mensen vinden nu, vaker dan vroeger, dat als je niet meer verliefd bent je er dan mee stopt’’, aldus Latten.

Steeds meer scheidingen bij 65-plussers

Verdeling

Een van de lastigste zaken om rond te krijgen bij een echtscheiding is de verdeling van het huis. Vooral als het om een koopwoning gaat kunnen de gemoederen flink oplopen. Het gaat immers vaak om veel geld. Kijk verder: koop- of huurhuis!

Inboedel

Als u gaat scheiden dan zult u afspraken moeten maken over de verdeling van de inboedel. Hoe de verdeling verloopt zal in de eerste plaats afhangen van de vraag of u getrouwd bent in gemeenschap van goederen of op grond van huwelijkse voorwaarden. Kijk verder: inboedel!

Bezittingen en schulden bij echtscheiding

Bij een echtscheiding worden de bezittingen van u en uw ex-partner verdeeld. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd moeten alle bezittingen eerlijk worden verdeeld (50/50). Als u op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd ligt het anders en bepaalt de akte van huwelijkse voorwaarden de spelregels voor de verdeling. Kijk verder: bezittingen en schulden!

Huisdieren en echtscheiding

In bijna 40 procent van de huishoudens in Nederland is er een kat of hond aanwezig. Voor veel mensen is hun hond of kat een volwaardig gezinslid. Het is daarom ook best logisch dat u geen afscheid van uw huisdier wilt nemen na de scheiding. Klik hier: Huisdieren!

Steeds meer scheidingen bij 65-plussers
Wilt u meer weten hoe u een echtscheiding gemakkelijk kunt afwikkelen? Avinci Advocaten heeft een speciale afdeling familierecht en echtscheidingen, zie onze website vol informatie: www.echtgescheiden.nl

Door: ANP