Proces- en incassokostencalculator

Proces- en incassokostencalculator

1 september 2019

Aan procederen zijn risico’s en kosten verbonden: Proceskosten zijn de kosten die gemaakt worden als u een juridisch geschil voor legt aan de rechter. Hieronder vallen onder andere de kosten voor de procesinleiding (dagvaarding), de kosten van de advocaat of jurist die u bijstaat en de kosten van de rechtbank (griffierecht).
Een veel voorkomend misverstand is dat alle kosten vergoed worden als u een procedure wint. Dat is niet zo, de rechter veroordeelt de verliezende partij niet in de werkelijk gemaakte kosten, maar tot betaling van een bijdrage in de kosten die de eisende partij maakt, berekend volgens een staffel die wordt bepaald door de hoogte van de vordering en het aantal en type proceshandelingen dat is verricht.
De uitkomst van een procedure is lastig vooraf te voorspellen. Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen voor wiens rekening de proceskosten zijn. Nu heeft Jongejan Wisseborn een proceskostencalculator ontwikkeld met een indicatie met welke kosten u in ieder geval te maken krijgt in een juridische procedure. Zo kan iedereen de afweging maken of het zin heeft een vordering door te zetten.
Benieuwd met welke proceskosten u te maken krijgt?
Incasso voor bedrijven, no cure, less pay
Avinci Advocaten maakt het verschil en legt beslag.
Avinci Advocaten heeft jarenlange ervaring met het innen van openstaande facturen. Bedrijven die meerdere incassozaken per jaar hebben, doen er goed aan naar onze abonnementen te kijken vanwege de aantrekkelijke ‘no cure no pay’ aanbieding. Ook zijn wij in staat om tegen een vast tarief snel beslag te leggen onder een wanbetaler.
Wij kunnen voor u:
– Openstaande facturen innen
– Conservatoir beslag leggen
– Faillisement aanvragen
Incasso voor particulieren:
Voor particulieren heeft Avinci Advocaten een bijzondere tariefstelling, namelijk op basis van ‘no cure less pay’. Dit houdt in wij tegen een vast basisbedrag aan de slag gaan. Over het behaalde resultaat berekenen wij aanvullend een percentage. U maakt dus alleen extra kosten ingeval van een gunstige afloop. Uiteraard moet uw zaak daarvoor wel geschikt zijn. Wij beoordelen graag gratis en vrijblijvend uw zaak.
Avinci Advocaten deelt met u het risico door de werkwijzen van ‘no cure no pay’ of ‘no cure less pay’. Uw zaak wordt daarom alleen in behandeling genomen als Avinci Advocaten serieus te nemen slagingskansen ziet. Ten overvloede: ons slagingspercentage is zeer hoog.
Kosten weten?
Speciaal hiervoor heeft Avinci Advocaten Dutch Debts Incassobureau opgericht.
Dutch-Debts is a full service incasso bureau onder leiding van Avinci Advocaten. Door jarenlange ervaring & know how hebben we onze sporen verdiend en een doeltreffend incasso traject ontwikkeld. Dutch Debts zorgt er voor dat uw geld weer zo snel mogelijk op uw rekening staat en heeft daar verschillende methodes voor. Duidelijk, transparante tarieven zodat u weet waar u aan toe bent. Neem een kijkje op de site Dutch Debts! of bel ons voor meer informatie.