Op vakantie met de kinderen na de echtscheiding

Op vakantie met de kinderen na de echtscheiding

29 oktober 2019

U bent gescheiden en heeft samen met uw ex-partner het gezag over minderjarige kinderen. U wilt graag in de zomervakantie met de kinderen een verre reis maken, maar uw ex-partner geeft aan hier niet aan mee te werken. Wat dan?

Een veel gehoord geluid is: “Ik ga toch”. Dat is echter zonder toestemming van de andere ouder niet verstandig. U heeft namelijk gezamenlijk het gezag en als u de kinderen naar het buitenland meeneemt zonder toestemming van de ander gezaghebbende ouder, is sprake van kinderontvoering. Doet uw ex-partner aangifte, dan heeft dat ernstige gevolgen. Daarnaast kunt u al aan de grens door de Marechaussee worden aangehouden.

Vervangende toestemming van de rechter

Helaas komt het vaker voor dat de toestemming van de andere ouder niet vanzelfsprekend gaat. Het kan bij vechtscheidingen ook een machtsmiddel zijn die door de andere ouder wordt ingezet, net als het niet afgeven van het paspoort of identiteitsdocumenten van de kinderen. Weigert uw ex-partner op een redelijk verzoek in te gaan, dan kan de rechter verzocht worden vervangende toestemming te verlenen voor de vakantie en kan zonodig afgifte van het paspoort worden afgedwongen.

De rechter weegt in een procedure tot vervangende toestemming het risico van het niet terug keren van de kinderen na de vakantie mee. Zijn er familiebanden in het land waar naar toe wordt gereisd, of heeft de ouder met wie de kinderen meereizen vaste banden met Nederland, zoals een (koop)huis, baan en andere familie in Nederland, waardoor het onwaarschijnlijk is dat men daar blijft, zijn factoren die door de rechter worden meegewogen. Komt de rechter tot de conclusie dat er geen gevaar is voor ontvoering (en dat is meestal het geval), dan zal de rechter toestemming verlenen voor de vakantie. De uitspraak van de rechter vervangt de toestemming van uw ex-partner. Het is dan ook van belang om deze bij u te hebben tijdens de vakantie.

Kort geding

Bij het verzoeken van vervangende toestemming aan de rechter moet rekening gehouden worden met het feit dat er tijd nodig is om de zaak door de rechter te laten behandelen. Een kort geding is een snelle procedure en in theorie binnen enkele dagen af te ronden, maar rond vakantietijd is het erg druk op de rechtbanken en dient rekening te worden gehouden met twee tot vier weken voor een uitspraak.

Het is dan ook aan te raden om ruim op tijd aan uw ex-partner mee te delen waar u op vakantie naar toe wilt en uw ex-partner schriftelijk te verzoeken om het ‘Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland‘ te ondertekenen. Weigert uw ex-partner het formulier te ondertekenen of wordt ondertekening steeds uitgesteld, dan moet er een kort geding worden opgestart. Veelal zal de rechter al ter zitting aangeven of de zaak kansrijk is en dan wordt het formulier vaak alsnog bij de rechtbank vrijwillig ondertekend.

Bewijs van toestemming vakantie

Ook als uw ex-partner het eens is met de vakantie, is het verstandig om het hierboven vermelde formulier samen in te vullen en bij u te hebben. Voor vakantie naar bepaalde landen is dit zelfs verplicht, maar ook bij grenscontroles moet u deze soms kunnen tonen, zeker als uw kind een andere achternaam draagt.


Omgang met de kinderen

Na de echtscheiding zullen de kinderen vaak hun vaste woon- en verblijfplaats bij één van de ouders hebben. De kinderen en de ouder bij wie de kinderen niet wonen hebben recht op omgang met elkaar.
Tijdens de echtscheidingsprocedure zullen er afspraken gemaakt moeten worden voor een omgangsregeling tussen de kinderen en de ouder bij wie de kinderen niet wonen. In eerste instantie is het de keuze van de ouders (en kinderen) zelf hoe ze deze omgangsregeling willen vastleggen. Vaak is de standaard omgangsregeling 1 keer per twee weken een weekend en de helft van alle vakanties en feestdagen. Het is ook mogelijk om te kiezen voor een omgangsregeling in de vorm van co- ouderschap en een uitgebreide omgangsregeling vast te laten leggen. Een omgangsregeling kan standaard zijn maar ook maatwerk. Daarbij is ook het ouderschapsplan van belang.

Omgang: de ‘Zorg en Contact regeling’

In principe bent u als ouders vrij om zelf te bepalen welke omgangsregeling u wenst. Wettelijk is alleen bepaald dàt er een recht op omgang is. De invulling hiervan wordt vrij gelaten.
Het is mogelijk om te kiezen voor een ‘standaard’ omgangsregeling waarbij één keer per twee weken omgang plaatsvindt en de helft van alle vakanties en feestdagen. De vakanties en feestdagen worden dan niet verder vastgelegd maar in onderling overleg geregeld. Vooral bij ouders die nog goed communiceren is dat mogelijk.
Het kan ook zijn, om verschillende redenen, dat ouders graag willen dat alles is vastgelegd in de omgangsregeling. Dan is het mogelijk om een maatwerkregeling af te spreken. Raadpleeg een advocaat wat betreft de mogelijkheden. Het belangrijkste van een maatwerkregeling is dat de uitvoering van zo’n regeling uiteindelijk voor iedereen praktisch haalbaar is. Denk daarom goed na voordat u een regeling afspreekt. Met name voor de kinderen is het heel vervelend en belastend als afspraken steeds moeten worden afgezegd of wijzigingen worden doorgevoerd.

Co-ouderschap

Een andere vorm van een omgangsregeling is het co-ouderschap. Bij co-ouderschap wonen de kinderen evenveel bij beide ouders. De omgang is dan dus 50%-50% verdeeld. Ook hierbij zijn weer verschillende mogelijkheden om uitvoering te geven aan de omgangsregeling. Zo kunnen de ouders afspreken dat de kinderen de ene week bij de vader zijn en de andere week bij de moeder. Het is echter ook mogelijk om de week te delen. Dan zijn de kinderen bijvoorbeeld van zondag tot woensdag bij de moeder van woensdag tot zondag bij de vader.
Het is wel goed om te weten dat het heel belangrijk is voor een co-ouderschapregeling dat de ouders goed met elkaar kunnen communiceren en in staat zijn om één lijn te trekken richting de kinderen. Het is erg belangrijk dat de kinderen zich goed voelen bij de regeling. Dit vereist veel overleg en een goede omgang met elkaar. Helaas is dat vaak een probleem bij een echtscheiding, zeker kort na de scheiding. Het is daarom belangrijk om heel goed de voordelen en nadelen van een co-ouderschapregeling van tevoren af te wegen. Overleg met ons!

Ouderschapsplan

Sinds 1 maart 2009 is het verplicht om een ouderschapsplan op te stellen in een echtscheidingprocedure. In dit ouderschapsplan worden de regelingen omtrent de kinderen vastgelegd. Het gaat dan om de zorgregeling (omgangregeling), belangrijke beslissingen die genomen moeten worden over de kinderen zoals school, dokter, kapper etc, en financiële regelingen. Om te zorgen dat ouders voor de uiteindelijke echtscheiding hierover afspraken maken heeft de overheid het ouderschapsplan als vereiste voor het starten van een echtscheidingsprocedure ingesteld. Voordeel is dat dan ook meteen alles geregeld is en vastgelegd kan worden.

Omgangsregeling met andere personen

Tot slot is het ook belangrijk om te weten dat het wettelijk recht op omgang ook geldt voor die personen die in een nauwe persoonlijke relatie tot het kind staan. Daarbij moet u denken aan familieleden die het kind goed kent (bijv. opa en oma), of verzorgers die het kind langer (meer dan een jaar) gekend heeft. Een rechter zal wel altijd kijken of er inderdaad sprake is van een intieme band, een familieband alleen is niet genoeg. Voor grootouders geldt, dat ze een belangrijke bijdrage moeten hebben geleverd aan de verzorging en de opvoeding van het kind. Neem contact met ons op of kijk op onze website voor meer info!

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp, neemt u gerust contact op met Petra Ellenbroek, onze advocaat familierecht.

 

Contactgegevens:

  • Oudehoofdplein 4
  • 3011 TM Rotterdam
  • 010 – 4777755
  • 010 – 4780909
  • info@avinci.nl