Ontslag wegens disfunctioneren: verbetertraject niet altijd verplicht

Ontslag wegens disfunctioneren: verbetertraject niet altijd verplicht

10 juli 2019

Ontslag wegens disfunctioneren: verbetertraject niet altijd verplicht

Indien een werkgever afscheid wil nemen van een werknemer wegens disfunctioneren, dient de werknemer in voldoende mate de gelegenheid geboden te worden zijn functioneren te verbeteren. Het volgen van een verbetertraject is daarbij belangrijk, maar—zo blijkt uit onderstaande uitspraak—niet in alle gevallen noodzakelijk.

Case: De werkneemster is sinds juli 2010 werkzaam als facilitair medewerker bij werkgever. Zij is verantwoordelijk voor het openen en schoonhouden van het opleidingspand van de werkgever in Zwolle. Daarnaast verwelkomt zij cursisten en draagt zij zorg voor de catering. De werkgever is van mening dat de werknemer niet op niveau functioneert en dient een verzoek tot ontbinding in bij de kantonrechter.

Beoordeling: Zowel in 2011, 2014 als in 2015 zijn er gesprekken gevoerd over het functioneren van de werkneemster. In 2018 vormde het functioneren van werkneemster wederom aanleiding tot het voeren van gesprekken. Tijdens deze gesprekken heeft de werkgever concrete punten benoemd die verbeterd zouden moeten worden. Een coaching- of begeleidingstraject heeft niet plaatsgevonden.

Ondanks het ontbreken van een coaching- of begeleidingstraject is de kantonrechter van mening dat de werkgever, door het voeren van frequente gesprekken met werkneemster, voldoende inspanningen heeft verricht om het functioneren van werkneemster te verbeteren. Volgens de kantonrechter brengt de eenvoudige aard van de functie met zich mee dat de werkgever niet verplicht was een dergelijk traject aan te bieden. Daarnaast acht de kantonrechter het doorslaggevend dat werkneemster niet heeft laten blijken zich in de kritiekpunten te herkennen en stond zij niet open voor instructies van de werkgever. De kantonrechter komt al met al tot de conclusie dat werkneemster ongeschikt is haar functie te verrichten. Het verzoek van de werkgever tot ontbinding wordt toegewezen.

Als je ontslagen wordt breekt er een onzekere periode aan. Vind je weer een nieuwe baan? Ga je het financieel wel redden? En welke stappen moet je nou eigenlijk nemen om het goed af te ronden? Wij helpen je hier graag bij. Onze juridische adviseurs of advocaten luisteren naar jouw situatie en vertellen je wat je het beste kunt doen. Het is namelijk erg belangrijk om de juiste stappen te zetten, zodat je niet jouw recht op een WW-uitkering verliest. Hier wat tips:

  • Onderteken nooit zomaar iets! Dit kan je namelijk je uitkering kosten. Laat je goed informeren. Heb je onder druk al getekend? Je hebt als werknemer officieel twee weken bedenktijd na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst.
  • Probeer rustig te blijven. Je moet waarschijnlijk nog met je werkgever om tafel. Het helpt wanneer je nog goed met elkaar kunt communiceren.
  • Laat de werkgever altijd het eerste voorstel doen. Zelf mag je hier officieel geen initiatief voor nemen. Daarnaast kunnen we aan de hand van het voorstel van de werkgever goed zien waar de onderhandelingsmogelijkheden liggen. Dit voorstel kun je door een specialist laten controleren en vervolgens een tegenvoorstel doen.
  • Maak altijd schriftelijk bezwaar tegen het ontslag.
  • Blijf altijd beschikbaar voor werk.
  • Stuurt je werkgever je naar huis? Maak altijd bezwaar en geef aan dat je aan het werk wil blijven.
  • Zoek hulp! Het is belangrijk de juiste acties te ondernemen. Onze juridische adviseurs zijn vrijblijvend te bereiken en geven jou advies.

Ontslagreden

Ontslag krijg je niet zomaar. Als jouw werkgever je wil ontslaan moet hij hier een goede reden voor hebben. De werkgever is verplicht jou te laten weten wat de reden is van het ontslag. Vraag altijd of de werkgever deze reden op papier zet. De ontslagreden heeft ook gevolg voor de ontslagprocedure. Een ontslagprocedure bij het UWV kan alleen maar bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of als iemand twee jaar of langer ziek is. Bij de overige ontslagredenen loopt de procedure via de kantonrechter. In de meeste gevallen gaat het echter om ontslag met wederzijds goedvinden, waarbij je met een vaststellingsovereenkomst uit elkaar gaat.

Transitievergoeding

Wanneer je als werknemer langer dan twee jaar in dienst bent, heb je in principe recht op een transitievergoeding. Dit is onder andere afhankelijk van de ontslagreden en je moet wel minimaal 12 uur per week werken. Voor het berekenen van de hoogte van de transitievergoeding zijn regels opgesteld. De kantonrechter kan echter besluiten deze te verhogen of verlagen. Bijvoorbeeld als de werkgever ernstig verwijtbaar is aan het ontslag. Ook geldt tot 2020 voor 50-plussers die tien jaar of langer in dienst zijn een speciale regeling. Meer weten? Neem contact op met onze juridische specialisten of vul ons contactformulier in.

Indien een werkgever afscheid wil nemen van een werknemer wegens disfunctioneren is een goed dossier belangrijk. Daarnaast dient de werkgever de werknemer in voldoende mate de gelegenheid te bieden zijn functioneren te verbeteren. Het volgen van een verbetertraject is daarbij belangrijk, maar – zo blijkt uit deze uitspraak – niet alle gevallen noodzakelijk.

Heeft u arbeidsrechtelijke vragen, neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met Arthur Hansen of Petra Ellenbroek, beide gespecialiseerd in arbeidsrecht. 

Ontslag wegens disfunctioneren: verbetertraject niet altijd verplicht : Bron: recht.nl 8legal, banning, paralegal.nl