Ontslag van een expat

Ontslag van een expat

6 augustus 2019

Herplaatsingsplicht bij beëindiging arbeidsovereenkomst is bekend, maar geldt dit ook voor een Expat?

Is ontslag op de ‘h-grond’ (art. 7:669 lid 3, onder h, BW) mogelijk op de enkele grond dat herplaatsing niet in de rede ligt? Avinci Advocaten zet de herplaatsingsplicht en de beoordelingsruimte voor werkgever plus redelijkheidsargumenten in het volgende artikel uiteen.

Volgens artikel 7:669 BW kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn, al dan niet met behulp van scholing, in een andere passende functie niet mogelijk is of niet in de rede ligt. Volgens de Hoge Raad is met het begrippenpaar ‘niet mogelijk is of niet in de rede ligt’ niet beoogd een resultaatsverplichting van de werkgever tot herplaatsing in het leven te roepen, maar gaat het daarbij om hetgeen in de gegeven omstandigheden in redelijkheid van de werkgever kan worden gevergd. Daarmee wordt de werkgever een zekere beoordelingsruimte gelaten.

Op het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst zijn de wettelijke bewijsregels van toepassing. De werkgever heeft beoordelingsruimte bij de vraag of sprake is van disfunctioneren. De rechter moet onderzoeken of in redelijkheid kan worden geoordeeld dat sprake is van de aangevoerde ontslaggrond.
(ii) De appelrechter is vrij in het bepalen van het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, mits dat tijdstip in de toekomst ligt.
Lees hier de volledige uitspraak.

Avinci Advocaten krijgt natuurlijk veel zaken over ontslag, arbeidszaken en conflicten over het ontbinden van een arbeidsovereenkomst. In het geval van expats of buitenlandse werknemers, gelden geheeel andere regels enw etgeving waar wij in gespecialiseerd zijn. Enkele voorbeelden in het verleden zijn ontbinding van een arbeidscontract met een Nederlandse werkgever in Tanzania, een hoger beroep met een werkgever in Monaco, een arbeidsrechterlijke zaak met werknemers uit de Philipijnen in de scheepvaart, een Nederlandse werknemer in België, een aantal expat ingenieurs uit Duitsland die hier werkzaam waren en andersom ook Nederlanders die als expat werkzaam waren in de verpleging in Zwitserland en expats werkzaam in Oostenrijk.

In ieder land is het arbeidsrecht anders, maar Avinci Advocaten staat u bij in het buitenland omdat daar onze expertise ligt. Of als u in het buitenland werkzaam bent als expat, staan we u, mogelijk met uw lokale advocaat, goed bij.

Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waarbij soms ook een “gouden handdruk” kan worden toegekend.Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? De werknemer wil part-time gaan werken maar de werkgever heeft liever één full-timer dan twee part-timers?

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures. Neem snel contact op met Arthur Hansen, hij helpt u verder.

Avinci Advocaten
Oudehoofdplein 4

3011 TM Rotterdam
info@avinci.nl 010 4777755

Ontslag van een expat Bron: Recht.nl, Rechtspraak.nl, Houthoff