Ontkenning kan voldoende zijn om handtekening te betwisten

Ontkenning kan voldoende zijn om handtekening te betwisten

30 maart 2019

Ontkenning kan voldoende zijn om handtekening te betwisten

De wederpartij in deze zaak stelt een contract niet te hebben ondertekend. Het hof oordeelt dat voor een stellige ontkenning voldoende is dat de betrokkene met duidelijke en ondubbelzinnige bewoordingen verklaart dat de handtekening onder de akte niet van hem is. Als hij dat doet, dan moet degene die zich op het geschrift beroept vervolgens bewijzen dat de handtekening wel degelijk van diegene is.

Ondertekend geschrift: bewijs van waarheid
In de wet (artikel 157 lid 2 Rv) staat dat een ondertekend geschrift dat bedoeld is om tot bewijs te dienen (zoals de verklaring die in dit geval onderwerp van geschil is) dwingend bewijs oplevert van de waarheid van wat in dat stuk staat. Dat rechtvaardigt dan de conclusie dat de huurder aan het kortste eind trekt: in de verklaring staat immers dat hij het geld al teruggekregen heeft.

De enkele mededeling dat een handtekening niet van jou afkomstig is niet altijd voldoende is. Zo oordeelde de rechtbank Overijssel dat als een partij stukken overlegt waardoor aannemelijk wordt gemaakt dat de handtekening wél van jou afkomstig is, dat in dat geval het enkele ontkennen niet voldoende is. Ook als er niet wordt ingegaan op argumenten van de wederpartij die de conclusie rechtvaardigen dat je het stuk hebt ondertekend dan is het enkele ontkennen ook niet voldoende.

In ieders leven spelen contracten een grote rol. U maakt als particulier afspraken over de koop van een huis of een auto. Als ondernemer maakt u afspraken met een handelspartner over leveringen, samenwerking of de automatisering van uw bedrijf. Bij al dergelijke contracten kan Avinci Advocaten u van dienst zijn. Niet alleen kunnen wij meedenken over de inhoud van de afspraken die u contractueel wil vastleggen en zoveel mogelijk valkuilen ontwijken, soms is ook de vorm waarin de contractuele afspraken worden gegoten van belang en geeft de wet verplicht aanvullende regels. Dit is bijvoorbeeld het geval bij de agentuurovereenkomst en de financial lease overeenkomst. Avinci Advocaten helpt u problemen te voorkomen en de afspraken die u heeft gemaakt eenduidig op papier te zetten.

In veel gevallen worden algemene voorwaarden gebruikt als aanvulling op deze afspraken, de spreekwoordelijke “kleine letters”. Met de juiste algemene voorwaarden kunnen problemen in de toekomst worden voorkomen. Het is dan ook van groot belang dat de algemene voorwaarden met veel zorgvuldigheid en aandacht worden opgesteld en gelezen. Avinci Advocaten kan u daarin adviseren door de algemene voorwaarden te toetsen en zonodig aan te passen of zelf op te stellen.

En mocht het ondanks alle voorzorgen toch nog mislopen met uw contractspartner, dan staat Avinci Advocaten u graag terzijde bij het oplossen van een conflict. In eerste instantie door te proberen in onderling overleg tot een acceptabele oplossing te komen. Mocht dat niet lukken en is de gang naar de rechter niet te vermijden, dan strijdt Avinci Advocaten voor het maximale resultaat. Binnen kantoor is veel kennis over en ervaring in het procesrecht aanwezig zodat u veilig langs de klippen van een procedure wordt geloodst.

ontkenning kan voldoende zijn om handtekening te betwisten