Naleving van omgangsafspraken na de scheiding

Naleving van omgangsafspraken na de scheiding

21 januari 2019

Welke (juridische) mogelijkheden en verplichtingen zijn er voor ouders om tot afspraken te komen over contact/omgang met hun (minderjarige) kinderen na een scheiding? En welke (juridische) mogelijkheden bestaan om te zorgen voor naleving van gemaakte afspraken?

alimentatie herberekening
alimentatie herberekening

Naleving van omgangsafspraken na de scheiding

De onderzoekers zijn van oordeel dat een ouderschapsplan niet een in beton gegoten plan moet zijn, maar eerder een dynamische set van afspraken. In het verlengde daarvan stellen zij het introduceren van een proefperiode voor, waarin ouders en kinderen ervaren hoe de afspraken over omgang in de praktijk uitwerken.

Naleving van contact-/omgangsafspraken na scheiding: een rechtsvergelijkend en sociaalwetenschappelijk perspectief

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het WODC,
Ministerie van Justitie en Veiligheid

INSTRUMENTEN OM NALEVING VAN AFSPRAKEN OVER CONTACT/OMGANG TE BEVORDEREN
(LATEN) WIJZIGEN VAN AFSPRAKEN

• Door ouders onderling
• Met behulp van mediation/hulpverlening
• Door de rechter

CIVIELRECHTELIJKE INSTRUMENTEN
1. Specifieke (familierechtelijke) instrumenten
• Mediation / omgangsbemiddeling
• Forensische mediaton / ouderschapsonderzoek
• Omgangsbegeleiding, Begeleide OmgangsRegeling (BOR) & omgangshuizen
2. Algemene familierechtelijke
instrumenten – Boek 1 Burgerlijk Wetboek
• Bijzondere curator
• (Omgangs)ondertoezichtstelling
• Gezagswijziging
• Wijziging van de hoofdverblijfplaats van het kind
• Gezagsbeëindiging
• Opschorting, vermindering of ontzegging van partner- of kinderalimentatie
• Aansporend boetebeding
3. Algemene civielrechtelijke
dwangmiddelen – Wetboek van
Burgerlijke rechtsvordering
• Dwangsom
• Lijfsdwang
• Afgifte met behulp van de sterke arm (politie)
STRAFRECHTELIJKE INSTRUMENTEN
• Onttrekking aan het gezag/ desbevoegd opzicht (art. 279 Sr)

U leest hier de samenvatting!

Dit onderzoek betreft de nakoming van afspraken over contact/omgang tussen minderjarige kinderen en
ouders na scheiding. De achtergrond van dit onderzoek is het streven van de wetgever om met wetgeving en
beleid de nadelige gevolgen van complexe scheidingen voor kinderen en ouders, terug te dringen.
Om goede uitleg te geven heeft Avinci Advocaten speciaal hiervoor een aparte desk opgericht: Echtgescheiden. Hier worden de complexere zaken behandeld en ook de voorwaarden voor een internationale scheiding goed uitgelegd.

Op deze website willen wij u een aantal handreikingen geven om met zo weinig mogelijk kleerscheuren een scheiding tot een bevredigend eind te brengen. De deskundige advocaten van Avinci lossen de problemen op en loodsen u door de echtscheiding heen. Zodat u dan kunt zeggen: en nu ben ik Echt Gescheiden!

Op het moment dat u getrouwd bent heeft u beide het ouderlijk gezag over de kinderen. Dat wil zeggen dat beide ouders gezamenlijk de belangrijke beslissingen nemen over de kinderen. Dit verandert niet door de echtscheiding. Het uitgangspunt is dat beide ouders ook na de scheiding belast blijven met het ouderlijk gezag.

Voor meer informatie, vraag naar Petra Ellenbroek.

Contact Informatie
Echtgescheiden – Avinci Advocaten
Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
t: 010 – 4777755
f: 010 – 4780909
e: info@echtgescheiden.nl

Bron: Naleving van omgangsafspraken na de scheiding: Recht.nl, Rechtspraak