Makelaar aansprakelijk voor schade!

Makelaar aansprakelijk voor schade!

14 januari 2019

Makelaar aansprakelijk voor schade!

Avinci Advocaten kreeg een opmerkelijke uitspraak van het Hof Den Bosch onder ogen die we graag met u delen. Wat is er aan de hand? Het bleek dat een makelaar die onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de kredietwaardigheid van een huurder aansprakelijk is gehouden voor de door die huurder veroorzaakte schade: de rechtbank wijst een bedrag van ruim € 80.000 aan schadevergoeding toe.

Dat ook de verhuurmakelaar aansprakelijk kan zijn voor dergelijke schade volgt uit het (tussen)arrest van het gerechtshof Den Bosch van 24 juli 2018.

Normaal gesproken wordt een huurder aangesproken in geval van achterstallige of niet betaalde huur en schade maar in deze zaak werd de makelaar die de verhuur georganiseerd had, aansprakelijk gesteld. De eigenaar van het pand had namelijk de makelaar gevraagd de kredietwaaardigheid van de huurder te checken plus de jaarcijfers van de afgelopen twee jaar na te gaan. Daarnaast had hij gevraagd of er incasso’s of gerechtelijke procedures op de huurders naam stonden en de makelaar heeft dit onderzoek niet verricht. De eigenaar had eenvoudig via internet gevonden dat de huurder eerder bij een faillisement betrokken was en in overeenstemming betaalt de huurder een half jaar vooruit. Echter, en u verwacht het niet, de waarborgsom wordt niet betaald, de vooruitbetaling wordt niet overgemaakt en bij controle van het pand blijkt dat een gedeelte van de woning is dichtgemaakt. De politie wordt er bij betrokken en uiteindelijk verhaalt de eigenaar van het pand de schade en niet betaalde huur bij de makelaar.

De rechtbank wijst een bedrag van ruim € 80.000 aan schadevergoeding toe en het hof stelt vast dat de huurder een ongeschikte huurder is gebleken. De makelaar is in gebreke gebleven en had het onderzoek moeten verrichten. Voor de daardoor geleden schade is de makelaar aansprakelijk.

Zuur? Uiteraard! Voorkomen is zoveel beter dan genezen. Denk aan de spanning, de tijd en energie die u kwijt bent en nog maar niet van de schade en teleurstelling te spreken. En dat had allemaal voorkomen kunnen worden als u even met uw vaste Bedrijfsadvocaat gebeld had. Met een telefoontje had hij de zaken en contracten voor u nagekeken zodat u safe was.

De Bedrijfsadvocaat heeft ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

Vastgoed / Verhuurder

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen. Uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten helpt u hierbij.

Heeft u vragen? Neem dan direct contact met ons op!

Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
info@avinci.nl 010 4777755
Routebeschrijving

Bron: Makelaar aansprakelijk voor schade! Recht.nl, Barentkrans