Maatstaf aansprakelijkheid beoogd curator tijdens pre-packprocedure

Maatstaf aansprakelijkheid beoogd curator tijdens pre-packprocedure

6 oktober 2019

In deze zaak lag de vraag voor aan de hand van welke maatstaf geoordeeld dient te worden over de aansprakelijkheid van personen die in de periode voorafgaand aan een faillissement, tijdens een zogenoemde pre-packprocedure, optreden als stille bewindvoerders of stille curator (door de HR aangeduid als ‘beoogd curator’). De HR oordeelt dat beslissend is of de beoogd curator heeft gehandeld zoals in redelijkheid mag worden verlangd van een over voldoende inzicht en ervaring beschikkende beoogde curator die zijn taak met nauwgezetheid en inzet verricht. Tevens oordeelt de HR dat de beoordeling van de persoonlijke aansprakelijkheid van de in art. 68 e.v. Fw bedoelde curator steeds dient te geschieden aan de hand van de maclou-norm, ook indien hij voorafgaand aan de faillietverklaring als beoogd curator van de schuldenaar is opgetreden. Bij de toepassing van de maclou-norm kan betekenis toekomen aan hetgeen de curator in de fase voorafgaand aan het faillissement als beoogd curator heeft gedaan en nagelaten en aan de kennis die hij in die hoedanigheid heeft verworven.

Klik hier en hier voor de uitspraken.

Insolventie recht is een specialisatie die we goed beheersen. Ondernemers in Rotterdam en omstreken kloppen vaak bij ons aan voor advies als ze te maken krijgen met dreigend faillissement, inkrimpen of afstoten van activiteiten. Wij denken mee in het belang van de ondernemer.

Ondanks dat u hard werkt en tal van voorzorgsmaatregelen heeft genomen, kan het voorkomen dat uw onderneming in zwaar weer komt en het water over de dijken dreigt te spoelen. Samen met uw accountant heeft u de bedrijfs-voering doorgelicht en een plan gemaakt om de zaak weer financieel op orde te krijgen en rendabel te maken. Aan zo’n bedrijfskundig plan zitten vaak juridische kanten die goed moeten worden afgewerkt om verdere problemen te voorkomen. Bijvoorbeeld bij het inkrimpen van het personeelsbestand of het afstoten van activiteiten van de onderneming. Avinci Advocaten heeft de expertise in huis om snel de juridische bedreigingen en kansen van dergelijke maatregelen in te schatten en daar adequaat naar te handelen.

Soms kan het echter noodzakelijk zijn om door een faillissement heen te gaan en daarna een doorstart te maken of om een sterfhuisconstructie op te zetten om zo de gezonde delen van uw onderneming te laten doordraaien. Ook hiermee heeft Avinci Advocaten ervaring en kan zij de doorstart begeleiden zodat u zo min mogelijk risico loopt op problemen met de curator of schuldeisers.

Avinci Advocaten, omdat ondernemen niet altijd over rozen gaat.
Neem contact op 010-4777755

Bron Maatstaf aansprakelijkheid beoogd curator tijdens pre-packprocedure: recht.nl, Rechtspraak.nl, Houthoff