Letselschade op het werk, wat nu?

Letselschade op het werk, wat nu?

12 mei 2019

Letselschade op het werk, wat nu?

Een ongeval op het werk, in het verkeer of een medische fout door andermans schuld. Het kan iedereen overkomen en de gevolgen kunnen groot zijn.

Als slachtoffer heb je recht op een schadevergoeding en ben je gebaat bij een vlotte afwikkeling. Maar hoe moet je handelen? En wat betekenen al die juridische termen?

Dat een werkgever in beginsel aansprakelijk is voor letselschade die een werknemer oploopt door een tijdens het dienstverband overkomen arbeidsongeval weten veel mensen wel. De wet (artikel 7:658 lid 2 BW) bepaalt dat de werkgever jegens zijn werknemer aansprakelijk is voor schade die de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij bewijst dat hij aan zijn zorgplicht voor een veilige werkplek heeft voldaan of de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. 

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een goede manier om je als ondernemer te beschermen tegen aansprakelijkheid. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan objecten en personen (letselschade) waar jij aansprakelijk voor wordt gehouden. Deze schade hoef jij niet zelf veroorzaakt te hebben, het gaat erom dat jij er verantwoordelijk voor kan worden gehouden. Als ondernemer ben je dus aansprakelijk voor schade die door jouw bedrijf wordt veroorzaakt.

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dek je schade waar je aansprakelijk voor bent maar er weinig aan kunt doen. Een van je werknemers gaat per ongeluk op een kapotte bureaustoel zitten of iemand laat een glas met water vallen op duur apparatuur. Het zijn allemaal zaken die niet met opzet worden gedaan. Daarom is het handig dat je altijd iets hebt om terug op te vallen. Voor schade die jij of je medewerkers veroorzaken tijdens het werk is het bedrijf aansprakelijk.

Een ZZP-er is iemand die een eigen onderneming heeft. Sommige mensen kiezen ervoor om zelf dit te doen, anderen hebben de financiële middelen nog niet omdat ze pas beginnen. Je bent dus je eigen baas en kunt je inkomsten verdienen op jouw eigen manier. Werk je voor een bedrijf dan ben je verzekerd tegen ongevallen. Zowel ongevallen die zich voordoen in het bedrijf als dat je tijdens werk uren bezig bent met bedrijfswerkzaamheden. Als ZZP-er moet je jezelf verzekeren, je bent dus verantwoordelijk voor het opvangen van de risico’s. Oefen je een beroep uit waarin jouw werk bepaalde risico’s met zich meebrengt, waardoor andere veel schade kunnen oplopen? Dan kan het handig zijn om je hiervoor te verzekeren.

Ondernemen is risico nemen. Maar u wilt geen onoverzichtelijke en onaanvaardbare risico’s lopen. Avinci Advocaten kan u adviseren over alle juridische facetten van uw bedrijfsvoering. Vaak zult u niet alleen werken, maar met één of meer partners. Avinci Advocaten kan u adviseren over de rechtsvorm waarin de onderneming gedreven wordt en helpt u bij het vastleggen van de samenwerking in een maatschaps- of vof-contract. Ook bij besloten vennootschappen kunnen wij u adviseren over nadere afspraken tussen aandeelhouders en deze afspraken vastleggen in een aandeelhoudersovereenkomst.

Uw bedrijf moet niet alleen intern de zaken goed georganiseerd hebben, minstens zo belangrijk is de samenwerking met degenen buiten uw bedrijf. Avinci Advocaten kan u bijstaan als u vragen of problemen heeft met betrekking tot dealerovereenkomsten, distributie-contracten, importcontracten, samenwerkingsover-eenkomsten en joint ventures, en alle andere voorkomende (internationale) handelscontracten.

Wilt u uw eigen bedrijf starten of groeit uw bedrijf exponentieel? Dan is het zaak om met Avinci Advocaten alle contracten en risico’s door te nemen, evenals bij nieuwe ZZP-contracten, samenwerkingsverbanden en overeenkomsten.

Ook bij “slecht weer” kunt u een beroep op Avinci Advocaten. Een reorganisatie heeft immers niet alleen gevolgen voor de bedrijfsvoering, maar ook op juridisch gebied is het raadzaam om losse draadjes te voorkomen, zodat er later geen rafels kunnen ontstaan. Hetzelfde geldt voor de uittreding van partners uit het bedrijf. De belangen van de onderneming en de partners zijn dan niet altijd meer dezelfde. Het is dan zaak om tot een snelle en duidelijk oplossing te komen die recht doet aan de belangen van alle partijen.

Neem contact op <i class=”fas fa-phone”></i> 010-4777755

Avinci Advocaten adviseert u graag, maak een afspraak zodat alles goed geregeld is!

Letselschade op het werk, wat nu?