Kinderen ervaren minder stress bij co-ouderschap

Kinderen ervaren minder stress bij co-ouderschap

25 maart 2019

Kinderen van gescheiden ouders lijken minder gestrest als er sprake is van co-ouderschap. De positieve kanten hiervan gelden ook als ouders een slechte verstandhouding hebben.
Kinderen ervaren minder stress bij co-ouderschap

Dat komt naar voren uit een Zweeds onderzoek onder achthonderd kinderen.
Volgens onderzoeker Jani Turunen van Stockholm University verliezen kinderen die bij een ouder wonen het contact met familieleden en vrienden van de andere ouder. Hij haalt daarbij ook eerdere onderzoeken aan, waaruit bleek dat kinderen zich zorgen maakten over de ouder die ze minder vaak zagen.

De studie ging specifiek over stress die kinderen van gescheiden ouders ervaren. De stress neemt volgens de Zweedse onderzoekers af als kinderen met beide ouders goed contact hebben. Dat de ouders onderling mogelijk een matige relatie hebben, maakt voor het stressniveau van de kinderen volgens dit onderzoek niet uit.

Op het moment dat u getrouwd bent heeft u beide het ouderlijk gezag over de kinderen. Dat wil zeggen dat beide ouders gezamenlijk de belangrijke beslissingen nemen over de kinderen. Dit verandert niet door de echtscheiding. Het uitgangspunt is dat beide ouders ook na de scheiding belast blijven met het ouderlijk gezag. Kinderen ervaren minder stress bij co-ouderschap
Kinderen-Home

Echtgescheiden stelt het belang van het kind voorop. Niets is zo moeilijk en verwarrend voor kinderen als een echtscheiding. Hun vaste huis, de samenstelling van het gezin tot en met hoe vaak ze hun opa en oma zien en waar; alles verandert. Ook bij oudere kinderen die al uit huis zijn en van wie de ouders gaan scheiden, doet het zeer en hebben een rouw periode te verwerken. Ook hun veilige thuishaven is weg en wat je vroeger met je ouders besprak, bespreek je nu opeens alleen met je vader of je moeder. Je ziet verdriet, eenzaamheid, onbegrip en natuurlijk de financiële gevolgen. De advocaten van echtscheiden begrijpen die emoties en houden daar ook rekening mee. Het is belangrijk om dit te begrijpen voordat men verder kan om de zaken goed te regelen en wij gaan altijd met beiden partijen om de tafel zitten om het zo goed mogelijk voor de kinderen te regelen.

Ouderschapsplan
Zijn er kinderen betrokken bij de echtscheiding, dan is een ouderschapsplan verplicht om te kunnen scheiden. Zonder een ouderschapsplan neemt de rechter uw zaak niet in behandeling.

Co-ouderschap

Bij een echtscheiding wordt er meestal voor gekozen dat de kinderen bij u of bij uw ex-partner gaan wonen en dat er een omgangsregeling komt. Maar dat hoeft niet altijd. U kunt er ook voor kiezen om de kinderen de helft van de tijd bij de moeder en de helft van de tijd bij de vader te laten wonen. Deze verdeling van de omgang heet co-ouderschap.

Meerderjarige kinderen

Meerderjarige kinderen spelen nauwelijks een rol bij de echtscheiding. Vanaf de leeftijd van 18 jaar zijn de kinderen meerderjarig en vervalt het ouderlijk gezag. Het kind mag dan zelf weten waar het wil wonen en met wie het omgang heeft maar het is wel belangrijk om het kind bij het proces te betrekken en de band hecht te houden.
Heeft u vragen en zou u wel eens meer willen weten hoe het in de praktijk gaat? Wij zijn advocaten op gebied van familierecht en doen er alles aan om in zo’n goed mogelijke harmonie de zaken te regelen: voor nu en de toekomst.

Echtgescheiden.nl is een onderdeel van Avinci Advocaten.
Bel voor meer informatie of een gesprek:
Echtgescheiden – Avinci Advocaten
Oudehoofdplein 4
3011 TM Rotterdam
t: 010 – 4777755
f: 010 – 4780909
e: info@echtgescheiden.nl

Bron: Kinderen ervaren minder stress bij co-ouderschap NU.nl