Huur als alternatief voor opstal

Huur als alternatief voor opstal

21 januari 2020

Inflexibiliteit, openbaarheid en transactiekosten kunnen in de praktijk redenen zijn om een alternatief te zoeken voor het vestigen van een recht van opstal. Huur kan in dat geval een alternatief zijn, ook al kan het niet belast worden met een zekerheidsrecht en doorbreekt het de natrekking van eigendom niet.
In dit praktijkgerichte artikel wordt op een aantal kernelementen een vergelijking gemaakt tussen het recht van opstal en huur. Tevens wordt besproken hoe bij huur op alternatieve wijze zekerheid kan worden verstrekt aan financiers en wordt een huurcasus geconcretiseerd voor de exploitatie van zonnepanelen.

Degene die een tijdelijk recht van gebruik wenst te verkrijgen op andermans onroerende zaak, kan onder het Nederlandse recht gebruik maken van verschillende rechtsfiguren. Huur en opstal zijn daar twee van. Deze rechtsfiguren worden in praktijk zelfs regelmatig in combinatie met elkaar gebruikt, waarbij opstal voorkomt als huuraf hankelijke op- stal of aan huur gekoppelde opstal.  Verschillende schrijvers hebben al eens geconcludeerd dat een huuraf hankelijke opstal juridisch gezien weinig toegevoegde waarde heeft.

Iedere ondernemer heeft onroerend goed, zoals bijvoorbeeld zijn bedrijfshuisvesting en zijn privé-woning. U huurt het of u bent de eigenaar ervan. Dan wel bent u voornemens tot huur of aankoop over te gaan.

Hierbij schakelt u uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten in. Hij heeft ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed.

Vastgoed / Verhuurder

We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

Het huurrecht kent vele opties en het is zaak om maatwerk van uw huurcontracten te maken zodat u maximaal rendement kunt genereren van uw vastgoed. Wanbetalende huurders, of het nu bedrijven of particulieren zijn, dienen te worden aangepakt. U hebt als verhuurder belang bij tijdige betaling van de huurpenningen. Maar ook dient de huurder het gehuurde in goede staat te onderhouden, hij moet als ‘goed huisvader’ handelen met het gehuurde. Niet iedere huurder ziet deze verplichtingen en handelt daarnaar. In dergelijke gevallen wenst u te kunnen ingrijpen. Uw Bedrijfsadvocaat van Avinci Advocaten helpt u hierbij.