Hoogste billijke vergoeding ooit!

Hoogste billijke vergoeding ooit!

12 april 2019

Hoogste billijke vergoeding ooit!

Een directeur van een tv-productiemaatschappij krijgt een billijke vergoeding van ruim 1 miljoen euro, bovenop een transitievergoeding van een kleine 40.000 euro. De billijke vergoeding in deze zaak is de hoogste tot nu toe. De rechter is van oordeel dat de werknemer te snel op straat is gezet waardoor het televisiebedrijf haar portemonnee kan trekken: een recordbedrag aan billijke vergoeding van € 1 miljoen werd toegekend aan de creatief directeur van Talpa Media.

Talpa Media heeft de directeur te snel op straat gezet, zonder hem een adequaat verbetertraject aan te bieden. Daarmee heeft Talpa Media hem de kans ontnomen zich te rehabiliteren. De rechter bepaalt dat het handelen van Talpa Media als ernstig verwijtbaar handelen dient te worden gekwalificeerd zodat de directeur – naast de wettelijke transitievergoeding van € 40.000 – ook aanspraak maakt op een billijke vergoeding. De rechter schat de kans van slagen van een verbetertraject op 50% waardoor de rechter de verzochte billijke vergoeding halveert naar € 1 miljoen.

Ontbinding arbeidsovereenkomst directeur?

Aangezien Talpa Media de rechter heeft verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden en de rechter een billijke vergoeding heeft toegekend aan de creatief directeur, heeft Talpa Media het recht om de verzochte ontbinding alsnog in te trekken op grond van artikel 7:686a lid 6 BW. Het is maar zeer de vraag of Talpa Media ervoor kiest het dienstverband met de directeur toch voort te zetten.

Natuurlijk denkt iedereen bij het woord arbeidsrecht onmiddellijk aan ontslag. Er worden inderdaad veel procedures gevoerd over beëindiging van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Dat kan omdat er een conflict is ontstaan, maar ook omdat de werkenemer niet (meer) aan het functieprofiel voldoet of omdat zijn arbeidsplaats door een reorganisatie komt te vervallen. De werkgever kan dan op verschillende juridische manieren een einde aan de arbeidsovereenkomst maken.

Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, waarbij soms ook een “gouden handdruk” kan worden toegekend.Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? De werknemer wil part-time gaan werken maar de werkgever heeft liever één full-timer dan twee part-timers?

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures.

Wilt u meer weten? Neem contact op  010-4777755