Heraansluitkosten telefoon-, internetabonnement of energiecontract oneerlijk

Heraansluitkosten telefoon-, internetabonnement of energiecontract oneerlijk

14 augustus 2019

Heraansluitkosten telefoon-, internetabonnement of energiecontract oneerlijk

Wanneer een telefoon-, internetabonnement of energiecontract is beëindigd, zullen voor heraansluiting kosten in rekening worden gebracht, zo staat meestal in de kleine lettertjes. Maar vaak staat daarbij niet vermeld hoeveel er in rekening zal worden gebracht. Dat maakt een dergelijk beding oneerlijk.

Wat vooraf ging
Tele2 vordert € 185,15 aan hoofdsom, € 40 aan incassokosten en € 13,25 aan rente. De hoofdsom ad. € 185,15 is opgebouwd uit:

  • tweemaal heraansluitkosten: € 56
  • achterstand: € 27,15
  • schade vanwege voortijdige beëindiging overeenkomst: € 102

Volgens Tele2 is X de betalingsverplichting herhaaldelijk niet nagekomen en daarmee toerekenbaar tekort geschoten in de nakoming van de overeenkomst. Tele2 heeft de overeenkomst inmiddels vroegtijdig beëindigd.

X heeft aangevoerd dat Tele2 meerdere keren de verbindingen en services naar hem vroegtijdig heeft verbroken. X heeft in dat kader diverse klachten- en vergoedingsformulieren ingevuld. Deze zijn door Tele2 behandeld en bevestigd. Daarmee gaf Tele2 toe dat zij fout zat. In tegenstelling tot deze toezeggingen heeft Tele2 maar één keer € 28,00 gecrediteerd. Tele2 had niet telkens heraansluitingskosten van € 28,00 in rekening mogen brengen. Deze heeft X dan ook niet betaald.

Oneerlijk beding?
Tele2 beroept zicht t.a.v. de heraansluitkosten op artikel 21.2 van de Algemene voorwaarden. Daarin staat:
“Tot indienststelling wordt weer overgegaan als je binnen een door Tele2 vastgestelde redelijke termijn alsnog je verplichtingen bent nagekomen en de kosten voor buitengebruikstelling en indienststelling aan Tele2 hebt voldaan.”

De algemene voorwaarden lees je meestal pas wanneer er een probleem is ontstaan.

Beoordeling
Ten aanzien van de heraansluitkosten van Tele2 komt de kantonrechter tot de volgende beoordeling:

“10. (…) Vooropgesteld wordt dat het beding niet is gelimiteerd. Daarnaast wordt de hoogte van het bij de consument in rekening te brengen bedrag niet genoemd. Dat maakt dat Tele2 telkens vrij spel heeft bij het in rekening brengen van mogelijk torenhoge kosten. Betaalt de consument de in rekening gebrachte heraansluitingskosten niet, dan kan Tele2 de aansluiting afgesloten houden totdat wordt betaald, waarna zij opnieuw heraansluitingskosten in rekening kan brengen. Dit kan tot onaanvaardbaar hoge kosten leiden die mogelijk niet meer in verhouding staan tot de ernst van de tekortkoming. Zo kan Tele2 bij te late betaling van ook maar één dag per maand ongelimiteerde kosten in rekening brengen. De kantonrechter is daarom van oordeel dat het beding het evenwicht tussen de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen van partijen ten nadele van de consument aanzienlijk verstoort. Dat betekent dat het beding oneerlijk is en buiten beschouwing wordt gelaten.

11. Het voorgaande maakt dat een bedrag van € 56,00 (tweemaal € 28,00) niet toewijsbaar is. De tussen partijen ontstane discussie omtrent het al dan niet terecht in rekening brengen van heraansluitingskosten is daarmee van de baan.”

“Het antwoord op die vraag luidt ontkennend. Gelet op de uiterst geringe tekortkoming aan de zijde van X, die voornamelijk is ontstaan door de onduidelijke communicatie en de foutieve facturen waarin heraansluitingskosten staan, terwijl X die niet verschuldigd is, was Tele2 niet gerechtigd om de overeenkomst vroegtijdig te beëindigen en vervolgens een naar verhouding hoge beëindigingsvergoeding in rekening te brengen. Geoordeeld wordt dan ook dat X de schadevergoeding van € 102,00 niet is verschuldigd. 

14. De gevorderde buitengerechtelijke kosten worden afgewezen, nu X niet voor een juist bedrag is aangeschreven.”

De onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden!

Heeft u vragen over de zwarte en de grijze lijst of over het laten opstellen van algemene voorwaarden, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen uw algemene voorwaarden voor u controleren, dit kan al vanaf € 275,– en wij kunnen uiteraard ook de algemene voorwaarden die rechtsgeldig zijn voor u opstellen. Het juridische speelveld verandert voortdurend, en dan is het beter dat u goed voorbereid uw toekomst in gaat – uw Bedrijfsadvocaat helpt u hierbij! De onredelijk bezwarende bedingen in algemene voorwaarden, wij checken ze!

Bedrijfsadvocaat – Avinci Advocaten
Oudehoofdplein 4, 3011 TM Rotterdam
t: 010 – 4777755
f: 010 – 4780909
e: info@bedrijfsadvocaat.nl

grijze lijst, zwarte lijst, algemene voorwaarden, algemene voorwaarden, grijze lijst, zwarte lijst, algemene voorwaarden,buitengerechtelijke kosten, beding, conflict, geschil,

 

Bron: Capra, recht, Heraansluitkosten telefoon-, internetabonnement of energiecontract oneerlijk