Gevoelige gegevens en zoekmachines: vrijheid van informatie of bescherming privéleven?

Gevoelige gegevens en zoekmachines: vrijheid van informatie of bescherming privéleven?

3 oktober 2019

Gevoelige gegevens en zoekmachines: vrijheid van informatie of bescherming privéleven?

In het kader van een verzoek tot verwijdering van links naar gevoelige gegevens uit de zoekresultaten van een zoekmachine, moet de exploitant van de zoekmachine, gelet op de bescherming van persoonsgegevens, nagaan of de opname in de resultatenlijst strikt noodzakelijk is ter bescherming van de vrijheid van informatie van internetgebruikers die mogelijk geïnteresseerd zijn in toegang tot deze webpagina via een dergelijke zoekopdracht.

Eisers hebben elk een verzoek bij Google ingediend tot verwijdering van links naar webpagina’s van derden. Die links worden in de resultatenlijst van de Google-zoekmachine weergegeven wanneer een zoekopdracht op de respectievelijke namen van eisers wordt verricht. Google heeft dit geweigerd en ook het CNIL heeft vervolgens de vorderingen om Google op grond hiervan aan te manen, afgewezen. De exploitant is in beginsel verplicht tot inwilliging van verzoeken tot verwijdering van links naar webpagina’s die onder de genoemde categorieën vallende persoonsgegevens bevatten. In gevallen die zijn uitgezonderd in de richtlijn 95/46, kan de inwilliging van een dergelijk verzoek wel worden geweigerd, mits er is voldaan aan alle andere rechtmatigheidsvoorwaarden uit de richtlijn, behoudens bijzondere situaties waarin de betrokkene in verzet mag gaan. Er moet worden nagegaan of de opname van een link in de resultatenlijst, weergegeven na een zoekopdracht op de naam van deze betrokken, strikt noodzakelijk blijkt met het oog op de bescherming van het recht op vrijheid van informatie van de mogelijk geïnteresseerde internetgebruikers. Wanneer informatie inzake gerechtelijke procedures niet langer overeenkomt met de actuele situatie, is de exploitant verplicht tot verwijdering van de links in kwestie. Mits vaststaat dat de gewaarborgde grondrechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het recht op informatie van geïnteresseerde internetgebruikers.

ICT Recht, internet en telecommunicatie zijn juridisch snel veranderende disciplines waar de wet vaak achter de snel veranderende feiten aanloopt. ICT, telecom en media domineren de economie en lopen in elkaar over. Dat geldt ook voor de juridische invalshoeken en regelgeving. Onderscheid daarbij ICT-recht van het internetrecht. ICT-recht gaat meestal over aankoop (inkoop) van technologie, hardware en software. Bij het internetrecht is het anders. De thema’s zijn eerder de wijze van inkopen, verkopen of reclame maken. Ook punten zoals onbetrouwbaarheid of bedrog spelen bij internetrecht een rol. Het kan ook gaan over merkverwarring, een onrechtmatige advertentietekst (Adwords, misleidende mededinging, vergelijkende reclame), of een gekaapt domein. Tevens kan het een virtuele inbraak (‘hack’) zijn op uw website (voor een e-commerce, e-learning, privacy schending). Juridisch vertaalt zich dit in advisering bij het opstellen van ICT-contracten of het aanpassen hiervan, advisering bij onderhandeling, aansprakelijk stellen of het uitvoeren van een ‘due diligence’-onderzoek naar bedrijfskritische ICT-contracten bij bedrijfsovernames.

Goed juridisch inzicht is noodzakelijk. Laat u adviseren over elektronisch handelsrecht (e-commerce) of in geval van contracten opstellen, onderhandelen en privacy recht. Avinci Advocaten heeft de juridische kennis om te adviseren en denkt met de ondernemer mee. Neem contact op  010-4777755

Gevoelige gegevens en zoekmachines: Bron: recht.nl, IE forum  Gevoelige gegevens en zoekmachines: vrijheid van informatie of bescherming privéleven?