Gemeente mag bewoonster dwingen haar felgroene huis te schilderen

Gemeente mag bewoonster dwingen haar felgroene huis te schilderen

29 september 2019

Gemeente mag bewoonster dwingen haar felgroene huis te schilderen: De gemeente Den Helder mag een inwoonster verplichten om haar groen geschilderde woning een andere kleur te geven. De kleur van het huis is te fel.

Waar gaat het in deze zaak om?
Het uiterlijk van een bouwwerk, bijvoorbeeld een woning, mag niet ‘in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van welstand’. Dit staat in artikel 12, eerste lid, aanhef en onder b, van de Woningwet. Daarmee heeft de wetgever de vrijheid van een eigenaar om het uiterlijk van diens woning naar eigen smaak aan te passen beperkt. Als het uiterlijk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand, wordt dat een ‘welstandsexces’ genoemd.

In de Welstandnota 2015 staan onder meer voorschriften waaraan het uiterlijk van woningen in het gebied [woongebied] moet voldoen. De woning waarvan verzoekster eigenaar is, ligt in die wijk. Zij heeft de voor- en achterzijde van haar woning geschilderd in een kleur die zich laat omschrijven als helder lichtgroen. Het college vindt dat die kleur niet voldoet aan de criteria van de Welstandsnota 2015. Het uiterlijk van de woning is, aldus het college, in ernstige mate in strijd met de redelijke eisen van welstand. Het college heeft daarom verzoekster met een zogenaamde last onder bestuursdwang opgedragen om binnen een bepaalde termijn ervoor te zorgen dat het uiterlijk weer aan die criteria voldoet. Het college heeft daarmee gebruik gemaakt van de bevoegdheid die in artikel 13a en artikel 15 van de Woningwet aan het bevoegd gezag is toegekend.

In deze zaak gaat het niet om de vraag of het groen op de voor- en achtergevel op zichzelf mooi of vrolijk is en of de wijk door helder gekleurde woningen wordt verfraaid. In deze zaak gaat het in de kern om het volgende:

1) Is het uiterlijk van de woning door de helder lichtgroene voor- en achtergevel ‘in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand’?

2) Heeft het college eerder in 2008 het vertrouwen gewekt dat geen sprake is van een welstandsexces?

3) Was het voldoende duidelijk welke maatregelen verzoekster van het college moest treffen om het welstandsexces te beëindigen?

4) Heeft verzoekster een redelijke termijn gekregen om aan die last te voldoen?

De uitkomst van de beoordeling door de voorzieningenrechter is dat het college de last tot bestuursdwang aan verzoekster mocht opleggen. Verzoekster krijgt dus geen gelijk van de voorzieningenrechter. De beslissing luidt daarom dat het beroep ongegrond is. Het besluit blijft in stand. Hieronder wordt uitgelegd hoe de voorzieningenrechter tot die beslissing is gekomen.

De voorzieningenrechter concludeert dat de last onder bestuursdwang rechtmatig is. Het beroep is ongegrond. Dit betekent dat verzoekster alsnog moet voldoen aan de last. Zij zal de voor- en achterzijde van haar woning moeten (laten) verven in een andere kleur zodat het welstandsexces wordt opgeheven. Het college heeft in de brief van 26 februari 2019 de begunstigingstermijn verlengd tot vier weken na de uitspraak op het beroep. Verzoekster moet dus vóór 22 oktober 2019 de voor- en achtergevel hebben aangepast.

Verzoekster heeft de voorzieningenrechter gevraagd om in afwachting van de uitspraak op het beroep een voorlopige voorziening te treffen. Omdat de voorzieningenrechter nu uitspraak doet op het beroep, is daar geen aanleiding meer voor. De voorzieningenrechter zal daarom het verzoek om voorlopige voorziening afwijzen.

De voorzieningenrechter ziet geen aanleiding voor een veroordeling in de proceskosten.

Indien u onroerend goed heeft, zoals bijvoorbeeld bedrijfshuisvesting of privé-woning, dan kan het voorkomen dat u wel eens met de gemeente of VVE in de clinch ligt. Hierbij schakelt u  Avinci Advocaten in. Wij hebben ruimschoots ervaring in het bewaken van uw belangen en kan u adviseren en begeleiden bij deze trajecten en de nodige juridische ondersteuning bieden. En als het nodig is dan procederen we bij de gerezen problemen over de koop, verkoop en verhuur van vastgoed, aanbouw, verbouwing of nieuwbouw. We adviseren ook over uw rechtspositie ten opzichte van uw huurders. Huurrecht is voor veel beleggers en investerende ondernemers een belangrijke bron van inkomsten, het behalen van een optimale rechtspositie is dan ook geen overbodige luxe.

 

Gemeente mag bewoonster dwingen haar felgroene huis te schilderen, bron: recht.nl