Geen voorwaardelijk pensioen na fusie

Geen voorwaardelijk pensioen na fusie

15 augustus 2019

Werknemer B neemt deel in een verplichte pensioenregeling van een bedrijfstakpensioenfonds (Bpf). Het pensioenfonds voert ook de regeling uit van het voorwaardelijk pensioen. Na een aandelenfusie valt de werkgever van B niet meer onder de verplichtstelling van het Bpf. Hierdoor vervallen de aanspraken van B op het voorwaardelijke pensioen.

Voorwaardelijk pensioen bij het pensioenfonds

B trad op 26 augustus 1991 in dienst van Z BV. De werknemers van Z BV bouwden pensioen op volgens de regeling van het Pensioenfonds voor de Groente en Fruitverwerkende Industrie (Bpf GFI). Dit pensioenfonds voerde het voor werkgevers en werknemers in de groente- en fruitverwerkende industrie verplicht gestelde pensioen uit.   Het Bpf GFI is geliquideerd. De opgebouwde waarde is per 1 januari 2015 collectief overgedragen aan Bpf GF. De werkingssfeer van de verplichtstelling van Bpf GF is per 1 januari 2015 uitgebreid met de werkingssfeer van de cao voor de groenten- en fruitverwerkende industrie. Bpf GF is vanaf 1 januari 2015 ook de uitvoerder van de regeling van het voorwaardelijk pensioen.

Het voorwaardelijk pensioen is in 2006 ingevoerd op grond van het Uitvoeringsbesluit Pensioenaspecten Sociaal Akkoord 2004. De voorwaarden om in aanmerking te komen voor het voorwaardelijk pensioen zijn bij de wisseling van uitvoerder per 1 januari 2015 niet veranderd. In de brief van 23 december 2016 van Bpf GF aan B staat onder welke voorwaarden het voorwaardelijke pensioen aan B wordt toegekend:

Wat zijn de voorwaarden?

U ontvangt het voorwaardelijk pensioen alleen als u aan onderstaande voorwaarden voldoet. Dit zijn de voorwaarden zoals ze van toepassing waren bij Bpf GFI.

  • U bent geboren op of na 1 januari 1950.
  • U was in dienst van een werkgever in de sector GFI op 31 december 2006 én op 1 januari 2007.
  • U blijft deelnemer aan de pensioenregeling tot 31 december 2020. Of als u eerder met pensioen gaat tot de eerdere pensioendatum. Vanaf 2007 mag u in totaal niet langer dan drie maanden geen deelnemer zijn (geweest) aan de pensioenregeling van GFI of Bpf GF.

Avinci Advocaten is een zelfstandig en onafhankelijk advocatenkantoor dat deelneemt aan het Omnius Advocatennetwerk.

Het beeld van de advocaat als iemand die rechtszaken voert en deze wil winnen, is een vertekend beeld. Avinci Advocaten wil problemen oplossen. Als het kan, zonder de zaak aan de rechter voor te leggen.

Maar als het niet anders kan, dan stappen we naar de rechter. Dat doen we graag en dat doen we goed. En dan willen we winnen ook!

 

Wanneer komt u in aanmerking voor het voorwaardlijk pensioen?

U komt in aanmerking als u in dienst bent bij een bedrijf in de sector GFI dat is aangesloten bij Bpf GF. 

Bpf GF informeert B ook met het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) 2017 over zijn voorwaardelijk pensioen. In de UPO staat hierover:

“In het bovenstaande bedrag is geen rekening gehouden met het voorwaardelijk pensioen. Het voorwaardelijk pensioen van € 3.500 ontvangt u alleen als u aan de voorwaarden blijft voldoen. U moet hiervoor tot 31-12-2020 pensioen blijven opbouwen bij Bpf GF of tot uw pensioendatum als u eerder dan 31-12-2020 met pensioen gaat. Kijk voor de overige voorwaarden op www. [.] .nl/ [..] . 

Let ook hier op:

Scheiden, een checklist!