Geen ontslag op staande voet voor werknemer met alcoholprobleem

Geen ontslag op staande voet voor werknemer met alcoholprobleem

29 augustus 2019

Geen ontslag op staande voet voor werknemer met alcoholprobleem

De Hoge Raad verwees deze zaak terug naar het Gerechtshof Amsterdam: zou het hof oordelen dat betrokkenes alcoholverslaving een ziekte was die meebracht dat het met een kegel op het werk komen hem niet (ernstig) kon worden verweten? De werkgever zou in dat geval ruim € 40.000 moeten betalen, ondanks het wangedrag van werknemer.

Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, ondersteunen wij dagelijks in onze praktijk. Maar er zijn altijd speciale gevallen. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werknemer kampt met een verslaving maar dat ontkent?

In de uitspraak van 11 december 2018 haalde het alsnog het ontslag onderuit. Het grondde dat op een interne bedrijfsregeling van de werkgever op het stuk van alcohol- en drugsbeleid. Daarin was opgenomen dat werknemers, die volgens de werkgever een alcoholprobleem hadden, eenmaal hulp werd aangeboden via de bedrijfsarts. Daar had de werkgever in 2015 ook een begin mee gemaakt, door de werknemer naar de bedrijfsarts te sturen. Die had echter na een gesprek met de werknemer de werkgever laten weten dat er nog geen aanleiding was om van een structureel alcoholprobleem te spreken en dat “het niet de bedoeling [was] een alcohollucht eens geroken te medicaliseren”. Daarop was van een hulpplan afgezien.

De werkgever had zich hierop beroepen en betoogd dat hij pas na het ontslag op staande voet van de werknemer had vernomen dat die een alcoholprobleem had. Het hof maakte hier korte metten mee. De werkgever had namelijk over het voorval dat tot het ontslag op staande voet leidde vastgesteld dat de werknemer een fles wodka in zijn fietstas had en een alcoholpromillage had van 3,52. Met recht stelde het hof dat de werkgever daaruit had moeten opmaken dat de werknemer een structureel alcoholprobleem had. Het hof knoopte vervolgens de werkgever op aan zijn eigen regeling.

Natuurlijk denkt iedereen bij het woord arbeidsrecht onmiddellijk aan ontslag. Er worden inderdaad veel procedures gevoerd over beëindiging van een arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Dat kan omdat er een conflict is ontstaan, maar ook omdat de werkenemer niet (meer) aan het functieprofiel voldoet of omdat zijn arbeidsplaats door een reorganisatie komt te vervallen. De werkgever kan dan op verschillende juridische manieren een einde aan de arbeidsovereenkomst maken.

Via de weg van een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf tot de ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter, maken wij degelijks in onze praktijk mee. Maar er is meer. Wat bijvoorbeeld te doen als een werknemer ziek is en de werkgever wil de betaling van het salaris stoppen? Of als een werknemer kampt met een verslaving maar dat ontkent? Of als een werkgever wil dat zijn werknemer op een andere locatie gaat werken, maar deze weigert dat? Of als de werknemer schade oploopt door een ongeval op de werkvloer? De werknemer wil part-time gaan werken maar de werkgever heeft liever één full-timer dan twee part-timers?

In al deze en nog veel meer andere situaties verleent Avinci Advocaten rechtsbijstand, van het opstellen en beoordelen van een arbeidsovereenkomst tot het begeleiden van een reorganisatie en van het voeren van onderhandelingen tot het voeren van procedures.